סוף־סוף התעוררה המערכת המדינית של ישראל והניחה על סדר היום הבינלאומי את יישום החלטה 1701 של מועצת הביטחון שהתקבלה לאחר מלחמת לבנון השנייה ב־2006. לאחר למעלה מחודש של חילופי אש מול חיזבאללה בצפון שלח שר החוץ אלי כהן פנייה למועצת הביטחון בדרישה ליישם את החלטה 1701 ולפעול להסגת כוחות חיזבאללה צפונה אל מעבר לנהר הליטני.

על רקע הקרבות הארטילריים בגבול הצפון, ולאחר פינוי כ־60 אלף תושבים ולנוכח חששם של תושבי היישובים הסמוכים לגבול לבנון לשוב לבתיהם, חשוב לפתוח כבר עכשיו במערכה דיפלומטית ליישום החלטה 1701. זאת במשולב עם הלחץ הצבאי והפעילות הצבאית להסגת כוח רדואן מהגבול וכלל כוחות חיזבאללה אל מצפון לליטני.

לישראל יש שני מישורי פעולה בחזית הצפונית. הראשון הוא הפעילות הצבאית, קרי הרחבת המערכה לזירה הצפונית, ולמלחמה מלאה בחיזבאללה. המישור השני הוא המאמץ המדיני והפעילות במישור הדיפלומטי, כאשר העוגן הוא גיוס מאמצים נרחבים ליישום החלטה 1701 של מועצת הביטחון. החלטה 1701 נועדה להסיט את האיום הצבאי של חיזבאללה מגבול ישראל־לבנון. הפעילות הצבאית צריכה להיות משולבת במערכה מדינית ודיפלומטית.

ההחלטה התקבלה בסיום מלחמת לבנון השנייה, כהסכם הפסקת אש בין הצדדים ונועדה לייצר מציאות שבה ממשלת לבנון תשלוט באופן בלעדי בכל רחבי לבנון, תוך סיוע של כ־15 אלף חיילי יוניפי”ל חמושים. על פי ההחלטה, בין גבול ישראל־לבנון ובין נהר הליטני יוקם אזור שיהיה נקי מכוחות חמושים וכלי נשק שאינם שייכים לממשלת לבנון, כאשר הכוונה היא בעיקר לחיזבאללה.

בעקבות ההחלטה, גבול ישראל־לבנון זכה לרגיעה ממושכת וליציבות יחסית. בפועל, החלטת מועצת הביטחון לא נאכפה, ולאורך השנים הופרה באופן שיטתי. חיזבאללה לא פורק מנשקו אלא התחזק מאוד, וכיום נמצאים ברשותו אמצעי לחימה מתקדמים ומאגר רקטות רחב ואיכותי. גם המרחב בדרום לבנון שהיה אמור להיות נקי ומפורז, נמצא בשליטת חיזבאללה, כאשר צבא לבנון מעלים עין מפעילותו ומאפשר לו לפעול.

חרף הפרות אלה, אני סבור כי דווקא בשעה קריטית זו, כשישראל מצויה במלחמה בעזה בדרום, יישום ההחלטה רלוונטי מתמיד. במטרה להימנע ממלחמה רב־זירתית קשה, וכדי להרוויח זמן נוסף עבור היערכות וחיזוק כוחות הביטחון והעורף, ישראל נדרשת להשקיע את מרב המאמצים בגיוס הקהילה הבינלאומית ליישום ואכיפה של החלטה 1701. והיה אם חיזבאללה לא יקיים את החלטה 1701, תהיה לישראל הצדקה לפעול צבאית כדי ליישמה.

פניית שר החוץ הגיעה מאוחר, אבל מכאן על ישראל לפתוח במערכה אינטנסיבית ליישום החלטה 1701 במשולב עם הפעילות הצבאית להסגת כוחות חיזבאללה אל מעבר לנהר הליטני. 

הכותב הוא פרופ׳ (אמריטוס), האוניברסיטה העברית ושר לשעבר.