כמו בתחומים רבים בחיינו, אנחנו מתעוררים מאוחר מדי. או אז אנחנו נוכחים לדעת עד כמה לא שמענו את הקולות ולא ראינו את הכתובת שהתנוססה על הקיר.


זה מה שקורה בימים אלה עם המגזר הערבי בישראל, שבאופן כללי היחס אליו נותר ברובו כשהיה עוד בימיה הראשונים של המדינה, כשהוטל עליו ממשל צבאי שהיה כרוך במגבלות ובגזירות קשות.מעבר להזנחה רבת השנים מצד כל ממשלות ישראל - שהשקיעו מעט מאוד במערכת החינוך, בתשתיות המוניציפליות, בבריאות, בתרבות ובתחבורה - צריך לומר ביושר: רבים מאיתנו העדיפו לראות את המגזר הזה כנחות, מוזנח והרחק מעינינו. החטא הגדול היה ועודנו בכך שלא פעלנו ולא ניסינו לקרב את ערביי ישראל אלינו. לא הענקנו להם תחושה שהם חלק מהמדינה ושהיינו שמחים לראות אותם כשותפים מלאים בבניית המדינה.המחמירים יאמרו שזה מחדל חמור שנמשך שנים, שאילו היינו פועלים לתקן אותו לפני כארבעה עשורים היינו יוצרים פה גשר לערביי יהודה, שומרון ועזה - והכל היה שונה היום. במקום זאת הפכנו את ערביי ישראל לבוגדים ולשנואים, למרות שרובם הגדול הוא ציבור נאמן ופרגמטי, ששואף להשתלב ולחיות כאן בשלום ובהרמוניה.הסלחנים יאמרו מנגד שהיינו עסוקים במלחמות, בקליטת מיליוני עולים, בבעיות חברתיות בתוכנו ובבניית הארץ ובפיתוחה - למי היה ראש לערביי ישראל?


גם לערביי ישראל עצמם – בעיקר לחברי הכנסת שלהם - יש חלק נכבד ביצירת התדמית השלילית שיש למגזר בקרב הציבור היהודי. במקום לטפל בבעיות האקוטיות הפנימיות שלהם, הם השקיעו את רוב זמנם ומאמציהם במאבק מול ממשלות ישראל בנושא הבעיה הפלסטינית, המצב של תושבי השטחים הערבים והאסירים. חלקם ניצלו את מעמדם לפעולה נגד המדינה וגם מנעו מצעירי המגזר להתנדב במסגרת שירות לאומי, שהיה מקרב אותם לחיי שיתוף ושייכות.בזמן שהמגזר הערבי מתקרב בצעדים גדולים למיליון השני, צריך לומר: הרבה מהם השתלבו יפה בתחומים שונים בחיי המדינה, אלא שאנחנו לא נותנים את דעתנו לשינויים שמתחוללים במגזר ולא מבינים שערביי ישראל הם כבר לא הפלסטינים של "דור המדבר", אותה אוכלוסייה ערבית בוגרת שעברה את הנכבה, ראתה את הקמת המדינה ואת עוצמתו של צה"ל ושל העם היהודי. הדור הצעיר במגזר הערבי הוא מערבי, משכיל ושאפתן, הרבה יותר נועז, גדוש בביטחון עצמי ורחוק מרגשי הנחיתות שליוו את אבותיו. זאת גם הסיבה שהאופי הפטריאכלי של החברה הערבית כמעט נעלם. חלפו הימים שלזקני החמולה הייתה השפעה משמעותית על כל בני המשפחה.מכאן מי שמזלזל או מתעלם מהציבור הזה או מציג אותו כאויב במקום לקרב אותו - עלול לשלם ביוקר. זה עניין של זמן עד שהמגזר הערבי יפנים ויבין היטב את מעמדו ואת יכולת השפעתו על מבנה הממשלה בישראל, ויפעל לנצל את כוחו. כשערביי ישראל יתחילו בקרוב לנהור בהמוניהם לקלפיות, אין ספק שממשלות ישראל העתידיות, כמו החברה הערבית בישראל, יהיו שונות לגמרי. וזה יקרה בקרוב מאוד.