“אילזם ביתך", הישאר בביתך, הייתה הסיסמה שחרכה את הרשתות החברתיות ואת אמצעי התקשורת בחברה הערבית בימים האחרונים. במסגרת ה"בליץ" התקשורתי, בלטו סרטוני הסברה בכיכובם של רופאים, ראשי מועצות מקומיות, שחקנים, אנשי דת ואף כדורגלנים בולטים בחברה הערבית, שהסבירו את חשיבות ההיענות להנחיות המדינה בנושאי הסגר, ההימצאות בבידוד, ההימנעות מהתקהלויות והשמירה על היגיינה.

מהלך ההסברה הביא לשיפור בהיענות הציבורית להנחיות בנושא המאבק בקורונה, שעד לפני שבוע הייתה חלקית למדי בחברה הערבית. עם זאת, יש עדיין מקום לשיפור, באמצעות הרחבת המאמץ מצד גורמי הממשלה ושידורים באמצעי התקשורת המובילים בחברה הערבית (למשל, של הסרטונים המוצלחים שהופקו על ידי משרדי הבריאות והביטחון), עריכת ראיונות עם בכירים האמונים על ניהול משבר הקורונה באמצעי התקשורת הערביים וקידום מאמצים מול קהלים שנגישותם לרשת בפרט ולאמצעי התקשורת בכלל היא מוגבלת למדי, ובראשם הפזורה הבדואית בנגב.

הקמפיין בנושא הקורונה, שבמסגרתו גם מובלטת תרומת הציבור הערבי, כפי שמגולמת בפעילותם של אזרחים ערבים במסגרת צוותי רפואה בכל רחבי הארץ, מבטא את בגרותה של החברה הערבית בישראל, ואת שילובה בפועל בחלק ניכר ממישורי העשייה במדינה.

את הדגם המוצלח נכון יהיה להעתיק גם למאבק באתגרים אחרים הניצבים בפני החברה הערבית בישראל, אשר הפילו חללים רבים הרבה יותר מהקורונה - ובראשם נגע הפשיעה והאלימות. במהלך משבר הקורונה נרצחו באירועים פליליים שלושה אזרחים ערבים. 14 נרצחו מראשית השנה, בהשוואה ל-93 בכל שנת 2019 - שהייתה הקטלנית ביותר מאז ומעולם בהקשר הזה. לצד מהלכים הנדרשים מהמדינה, ובראשם הרחבה משמעותית של האכיפה והשיטור בחברה הערבית והגדלת המשאבים בתחומי הרווחה והנוער, מומלץ לקדם מהלכי הסברה בכיכוב מעצבי דעת קהל בולטים בחברה הערבית, שיעסקו למשל באלימות נגד נשים ובקרב בני נוער, ואף יעודדו את שיתוף הפעולה עם המשטרה ואת הגיוס לשורותיה.

במסגרת המאבק נגד נגיף הקורונה, האזרחים הערבים הוכיחו את משקלם המרכזי במערכי עשייה קריטיים במדינה ואת שילובם המוצלח בה. אם ישתלבו באותו האופן גם ברשויות השיטור והאכיפה, עשויה להירשם הצלחה גם במאבק נגד נגע הפשיעה והאלימות הנחשב על ידי רבים בציבור הערבי כאיום החמור ביותר כיום.

הכותב הוא ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א ורכז פרויקט המאבק נגד אלימות ופשיעה בחברה הערבית בישראל במכון INSS.