שוו בנפשכם שאתם רוצים ללכת לרופא. אתם נכנסים לאתר קופת החולים, אבל לא מצליחים לקבוע תור כי האתר לא עולה. אתם נאלצים להגיע פיזית לקופת החולים. כשאתם נכנסים, אין שלטי הסבר ואתם לא יודעים לאן לגשת. לוקח לכם זמן למצוא מישהו שיכווין אתכם, ובדרך אתם נתקלים בכיסא שעומד במקום לא צפוי. אתם צריכים לגשת למזכירות ולחכות שיתפנו אליכם כדי לשאול אם הרופא יכול לקבל אתכם. הרופא בודק אתכם, ונותן לכם מסמך סיכום ביקור, ואין לכם מושג מה הוא כתב, אילו מסקנות ואילו מרשמים הוא נתן לכם.

איך הייתם חשים בסיטואציה כזו? כך מרגיש חלק גדול מ־125 אלף איש עם לקות ראייה או עיוורון במרחב ציבורי שלא מונגש להם. גם אדם עם מוגבלות רוצה לחיות חיים עצמאיים ככל הניתן, בלי להיות תלוי בעזרת אחרים. בחברה מתוקנת, המרחבים הציבורי והדיגיטלי אמורים להיות נגישים כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לקבל מידע ולבצע פעולות. החברה שלנו אכן שואפת לשם: קיימת מסגרת חוק, שמורכבת מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח־1998 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג־2013, וגם תקן ישראלי 5568 לנגישות אתרי אינטרנט ושירותים דיגיטליים נוספים.

אך חשובה לא פחות מהחוק היא המודעות לנושא. גם ארגונים ואנשים עם כוונות חיוביות לא באמת מבינים מהי הנגשה, כיצד עושים זאת נכון. לקות אינה מחייבת מוגבלות. המוגבלות נוצרת בנקודת המפגש בין לקות האדם לסביבה. לכן יש כמה צעדים בסיסיים שכל ארגון יכול לבצע בבחינת התחלת הדרך: עמידה בחוק – בראש ובראשונה הקפדה על כל המחויב במסגרת החוק אשר מלווה את תהליכי ההנגשה.

פעולות כמו הדרכות חווייתיות לנותני שירות, הנגשת המרחב הדיגיטלי הארגוני, הנגשת המרחב הפיזי הארגוני - אלה תהליכים שביצועם יהווה תשתית לפעולות נגישות; היעזרות בגופים אשר מתמחים בסוגי מוגבלויות שונים ומכירים את הצרכים, על מנת לייצר עבור הארגון ועבור נותני השירות פתרון מותאם; חיזוק ידע בקרב אנשי מקצוע מתחומי הנגישות - יש לחזק כל העת את אופן ההכשרה והליווי של אנשי מקצוע שמובילים תהליכי הנגשה במרחב הציבורי; יצירת מעורבות של הלקוח או מקבל השירות בהתאמת הפתרון;

חיזוק מודעות בקרב עובדי הארגון; קליטת אדם עם מוגבלות לארגון - מעבר לאחריות החוקית של מהלך זה, יש למהלך משמעות מוסרית ובעלת ערך עבור האדם ועבור הארגון הקולט; הנגשת מערכות המידע הפנים־ארגוניות ואתר האינטרנט של הארגון; הנגשת תהליכי הגיוס ומיון מועמדים; ומינוי רכז נגישות לארגון. 

עודד בשן, מנכ"ל מרכז מגדל אור (לליווי אנשים עם לקות ראייה חמורה או עיוורון), ביעדים לצפון, מייסודה של קרן רש"י