בתחילת חודש אלול צוינו 125 שנים לכינוס הראשון של הקונגרס הציוני בבזל, שהיווה את יריית הפתיחה ההיסטורית למסע מרתק ומאתגר, שבסופו הוקמה מדינת ישראל. נאומו של הרצל באותו קונגרס היה העוגן המרכזי של ההתכנסות החשובה ובה הוא הנחיל מסר חשוב, המשליך על פועלנו עד היום: "בציונות לא כלולה רק השאיפה לכברת ארץ – אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית".

בתקופה שבה השסעים בחברה הישראלית הולכים וגדלים, שהשיח הופך מוקצן ואלים- ציוויו של הרצל הופך משמעותי מאי פעם. האידיאולוגיה הציונית לא הסתיימה בהקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל, אלא היא מחייבת אותנו להמשיך לפעול כל העת למען הגשמתה ולמען חוסן חברתי ורוחני, שמהווה בסיס לקיומה של המדינה. 

הורינו- דור המייסדים- הגשימו את חזונו של הרצל בהיאחזות בקרקע, ואנחנו- דור ההמשך- מחוייבים לוודא שהמרקם החברתי המורכב והעדין של העם לא יפגע במפעל הציוני האדיר, ששורשיו במאה הקודמת, אבל אדמתו ספוגה בהיסטוריה של קרוב לששת אלפים שנים.

חיים טייב, מייסד ונשיא הקונגרס הישראלי, קבוצת מיטרלי וקרן מנומדין (צילום: פרטי)
חיים טייב, מייסד ונשיא הקונגרס הישראלי, קבוצת מיטרלי וקרן מנומדין (צילום: פרטי)

הקונגרס הישראלי הוקם לפני כעשור, כשציווי של הרצל לשלמות מוסרית ורוחנית עובר כחוט שני גם בפעילותו. הקונגרס הישראלי חותר לחזק את החוסן החברתי ולבנות הסכמות בין קבוצות שונות בעם. החברה הישראלית מורכבת מאנשים בעלי עושר תרבותי, דתי ואתני מגוון והקונגרס מנגיש למנהיגים, בעלי עניין ומובילים בחברה האזרחית כלים ומתודולוגיה לבנות הסכמות בסוגיות שפוצעות ומפלגות את החברה הישראלית. בניית הסכמות, למרות תפיסות העולם השונות, היא הבסיס לציונות עכשווית, לחוסן חברתי וליכולת לקיים חיים משותפים. 

מדינת ישראל חזקה, בהיבט הבטחוני והכלכלי, אך בעיקר בהיבט החברתי- תאפשר לנו להרחיב את הציונות לגלובלי, מעבר למקומי, ולהתייחס אליה כצו וחובה אוניברסלית. מעבר להיותה חזון ומפעל להקמת בית בארץ ישראל לעם היהודי, האידיאולוגיה הציונית מחוברת כבר מאה עשרים וחמש שנים גם לרעיון של "תיקון עולם". בנימין זאב הרצל כינה בעצמו את הציונות "אידאל אין סופי", בבחינת אידיאולוגיה שאינה תחומה רק לגבולות ארץ ישראל ולגבולות העם היהודי. לכן תפקידה של המנהיגות היהודית כיום, הוא להוביל לתיקון עולם בכל מקום שבו אנחנו יכולים להשפיע. גם בבית, כמו פועלו של הקונגרס הישראלי, כי "עניי עירך קודמים", אבל גם מחוץ לבית.

זו הציונית החדשה והמעשית במאה העשרים ואחת. חיזוק החוסן החברתי של מדינת ישראל ותיקון עולם, ללא תנאים, בשם מדינת ישראל והעם היהודי, למען עולם טוב יותר. בברכת התחדשות, שנה טובה והמשך עשיית טוב. 

הכותב הוא מייסד ונשיא הקונגרס הישראלי, קבוצת מיטרלי וקרן מנומדין