זה הפך להיות דבר שבשגרה: גורמים רשמיים, אנליסטים וכתבים מתריעים מפני סכנות הרמדאן המתקרב ומפני האלימות הפלסטינית שחלילה תתרחש במהלכו, במיוחד לנוכח הקמת הממשלה הימנית ביותר בישראל. אלא שבחינת הנתונים מרמזת על כך שההערכות מוגזמות מאוד.

ניקח את השנה האלימה ביותר מבחינת אלימות פלסטינית בעשור האחרון, שנת 2015. בחודשים אוקטובר עד דצמבר באותה שנה התרחש גל האלימות המשמעותי והקיצוני ביותר בירושלים, ביהודה ובשומרון ובמקומות נוספים. גל אלימות זה פרץ שלושה חודשים לאחר הרמדאן. באוקטובר בלבד נרשמו 620 פיגועים, שבהם נרצחו 11 ישראלים.

לעומת זאת, במהלך יולי ואוגוסט, החודשים שחפפו לרמדאן, היו 123 ו־107 פיגועים, בהתאמה, שגבו את חייהם של שני ישראלים. את אותו הדבר ניתן לומר, אם כי באופן בולט פחות, על 2016. גל האלימות דאז נמשך במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה, כשאף אחד מאותם החודשים לא כלל את הרמדאן, שחל אז בין 7 ביוני ל־5 ביולי. בשנה זו בוצעו בינואר 169 פיגועים לעומת 103 פיגועים ביוני.

הקישור שנעשה בין האלימות הפלסטינית לרמדאן הוא פרי השנים האחרונות. אלא שניתוח הנתונים גם בשלוש השנים האחרונות - 2020, 2021 ו־2022 - מצביע על מתאם מזויף. בשנת 2020 הרמדאן חל ב־23 באפריל והסתיים ב־22 במאי. באפריל נרשמו 71 פיגועים ללא הרוגים. במהלך מאי, שחפף לרוב הרמדאן, נרשמו 80 פיגועים והרוג אחד. חודשיים באותה השנה, אוגוסט ודצמבר 2020, היו אלימים הרבה יותר.
במהלך הרמדאן של שנת 2021 פתח חמאס במתקפת טילים מסיבית כנגד ישראל. למרות שהמתקפה לא הצליחה לשנות את המדיניות הישראלית, חמאס הצליח לשכנע את הציבור הישראלי לגבי הקשר בין הרמדאן ובין האלימות הפלסטינית. כזכור, מתקפת חמאס יצאה לדרך ב־10 במאי 2021, יום אחד לפני תום הרמדאן. יחד עם זאת, אפריל ומאי 2021 לא היו החודשים האלימים ביותר בהשוואה לנובמבר ודצמבר 2021.

במהלך 2022 נרשמו עדויות לקשר בין הרמדאן לבין שיא האלימות הפלסטינית, אבל גם אז הקשר שנרשם היה חלש. הרמדאן ב־2022 החל ב־12 באפריל, כשהחודש האלים ביותר היה דווקא מרץ, עם חמישה פיגועים קטלניים שבהם נרצחו 11 ישראלים. במהלך אפריל היו אומנם 268 פיגועים, אך הם היו פחות קטלניים. אולי הדבר נובע מההתגייסות הביטחונית הישראלית הנרחבת למאבק בהם. דצמבר ונובמבר 2022 היו גם הם אלימים במיוחד: בדצמבר נרשמו 401 פיגועים ושלושה הרוגים, ובנובמבר נרשמו 254 פיגועים ושני הרוגים.

אני מתפתה לומר כי גורמים ישראליים רשמיים, הטוענים בטעות לקשר בין הרמדאן לאלימות פלסטינית ומזהירים מפני השלכותיו, מגשימים, הלכה למעשה, את תחזיותיהם. על כן עליהם לפעול ולא לדבר. 

הכותב הוא חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), פרופ' (אמריטוס) באוניברסיטת בר־אילן ומומחה לעולם הערבי