צום גדליה, החל ביום ג' בתשרי, יום אחר לאחר שני ימי ראש השנה, נקבע לציון רציחתו של גדליהו בן אחיקם שהיה מנהיג היישוב היהודי בארץ לאחר חורבן בית המקדש הראשון ומותו סימן את סיום הקיום של שארית היישוב היהודי בארץ ישראל. אלו זמני כניסת הצום ויציאתו.

ירושלים

כניסה 04:49 יציאה: 19:12

תל אביב

כניסה 04:51 יציאה: 19:10

חיפה

כניסה: 04:49 יציאה: 19:12

באר שבע

כניסה: 04:52 יציאה: 19:11