צום גדליה, החל ביום ג' בתשרי, יום אחר לאחר שני ימי ראש השנה, נקבע לציון רציחתו של גדליהו בן אחיקם שהיה מנהיג היישוב היהודי בארץ לאחר חורבן בית המקדש הראשון ומותו סימן את סיום הקיום של שארית היישוב היהודי בארץ ישראל. אלו זמני כניסת הצום ויציאתו.ירושלים


כניסה 04:49 יציאה: 19:12תל אביב


כניסה 04:51 יציאה: 19:10חיפה


כניסה: 04:49 יציאה: 19:12באר שבע


כניסה: 04:52 יציאה: 19:11