כל מה דוח הלמ"ס השנתי על תוחלת החיים בישראל שהתפרסם היום (שני) מגלה כי אזרחי ישראל חיים הרבה, אך חשף פערים מדאיגים בין עשירים לעניים, בין תושבי הצפון והדרום לתושבי המרכז, ובין האוכלוסיה היהודית לערבית בארץ. על פי הדוח, תוחלת החיים בארץ עומדת על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים (עלייה של 0.6 בגברים ו-0.1 בנשים בהשוואה לשנת 2015), כך שהפער בתוחלת החיים בין נשים וגברים עומד על 3.5 שנים. סך הכל, ממוצע תוחלת החיים הארצי עומד על גיל 82.5, מה שמציב אותנו במקום ה-11 מבין מדינות ה-OECD.מעבר לפערים מגדריים, הפערים נרשמים לפי מאפייני אוכלוסיות, שמבטאים מעמד חברתי-כלכלי וגם מודעות. כך למשל, הפער בתוחלת החיים בגיל 30 בין אלה עם השכלה גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) לאלה עם השכלה נמוכה (פחות מ-12 שנות לימוד) היה 7.4 שנים בקרב גברים וחמש שנים בקרב נשים. 


אחד הממצאים הבולטים בדוח הוא שתוחלת החיים בקרב יהודים גבוהה לעומת זו שבקרב ערבים, בפער של כארבע שנים: 4.3 שנים בקרב גברים ו-3.3 שנים בקרב נשים. בנוסף, קיימים הבדלים בתוחלת חיים לפי דת בתוך האוכלוסייה הערבית, כשהממוצע גבוה יותר אצל הדרוזים (79.4 שנים), ביחס לנוצרים-ערבים (78.9 שנים) ומוסלמים (76.5 שנים). לשם השוואה, תוחלת החיים בקרב גברים יהודים - 81.2 שנים.תוחלת החיים ברמת גן, הגבוהה ביותר, בבאר שבע - הנמוכה ביותרובאיזו עיר חיים יותר זמן? מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ-100,000 תושבים), תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה ברמת גן (84.4) והנמוכה ביותר - בבאר שבע (81), פער של 3.4 שנים. אחרי רמת גן מדורגת רחובות (83.5). לעומת זאת, בערים אשדוד (81.8), אשקלון (81.4), בת ים (81.1) ובאר שבע (81.0), תוחלת החיים נמוכה יותר לעומת הממוצע הארצי (82.4).ברמת המחוזות, תוחלת החיים הגבוהה יותר נרשמת דווקא באזור יהודה והשומרון (83.7), בעוד שבמחוז הדרום תוחלת החיים היא הנמוכה ביותר (81) – פער של 2.7 שנים ביניהם. ספציפית בקרב נשים, במחוז המרכז נשים חיות זמן רב ביותר (85.3). בשלושה מחוזות תוחלת החיים הייתה נמוכה יותר מהממוצע הארצי, שכאמור עומד על 82.4 שנים: חיפה (82), הצפון (81.4) והדרום (81).בקרב יהודים, המחוז שבו תוחלת החיים הגבוהה ביותר הוא ירושלים (84.0), והיא הייתה גבוהה ב-2.1 שנים ממחוז הצפון (81.2) וב-2.6 שנים ממחוז הדרום (80.8). בקרב ערבים, תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה במחוז הצפון (80.1), גבוהה ב-1.5 שנים ממחוז ירושלים (78.6) וב-1.9 שנים ממחוז הדרום (78.2). חלק מההבדלים בתוחלת החיים בין המחוזות, כפי שמסבירים כותבי הדוח, נובעים מהרכב שונה של האוכלוסייה – אחוז האוכלוסייה הערבית, שתוחלת החיים שלה כאמור נמוכה יותר משל האוכלוסייה היהודית.מגמת עלייה בתוחלת החיים, אך האטה בקצבהיצוין שתוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה מתמדת, ועולה בממוצע בשנתיים עד שנתיים וחצי שנים בעשור. ב-30 השנים האחרונות עלתה תוחלת החיים ב-7.5 שנים בקרב גברים ו-7.4 שנים בקרב נשים. בחמש השנים האחרונות יש האטה בקצב העלייה יחסית לשנים קודמות, אך עדין מוקדם לומר אם יש שינוי במגמה. לפי רמות התמותה של סוף שנות ה-70, רק כ-33% מהזכרים ו-43% מהנקבות שנולדו, היו צפויים להגיע לגבורות (יום ההולדת השמונים שלהם). אך מאז חל שיפור משמעותי מאוד בתוחלת החיים, ומהנולדים היום - כ-61% מהזכרים וכ-73% מהנקבות צפויים להגיע לגיל זה.הדוח העדכני, שנתוניו נכונים לשנת 2016, הוא הראשון מסוגו שמתייחס גם לשנות החיים הבריאות - מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות ללא בעיה שמפריעה לו בתפקוד. על פי הדוח, נשים צפויות לחיות 77% מתוחלת החיים ללא מוגבלות, וגברים - 81%. מסקנה זו מבוססת על כך ששנות החיים הבריאות הצפויות מהלידה היו 65.4 שנים בקרב גברים ו-65.1 שנים בקרב נשים.