המלחמה שהחלה לפני חודש בעקבות הטבח הרצחני של מחבלי החמאס בדרום הארץ, הובילה לכך שענפים רבים נמצאים בחוסר פעילות. אחד הענפים שנפגע מכך במיוחד הוא ענף התיירות. כעת, גובש במשרד מתווה לתכנית סיוע לעוסקים בתחום, שצפוי לעלות היום לדיון בוועדת הכלכלה בכנסת, לקראת אישור. 

היום ה-32 ללחימה: כוחות צה"ל השתלטו על מעוז חמאס בלב הרצועה
ניסיון פיגוע במחסום קלנדיה: חשודה נוטרלה; על גופה נמצא סכין

"המתווה שגיבשנו מאזן בין הצרכים של התעשייה לבין שיקולי תקציב. תעשיית התיירות מפרנסת עשרות אלפי משפחות ומעשירה את קופת המדינה בשגרה", ציין שר התיירות חיים כץ והוסיף: "האינטרס שלנו כמדינה לוודא שהבסיס לפעילות שוטפת נשמר ומאפשר התאוששות מהירה ביום שאחרי. ההשקעה בתעשייה תחזיר את עצמה, בשלב זה תפקידנו לסייע ולא לעשות חשבונות קטנים".

עיקרי המתווה לפי ענפים

1.סוכני נסיעות, מארגני תיירות וחברות שירות בתחום התעופה
 
#הכללת חברות שמחזורן עולה על 400 מיליון ₪ בתוכנית הכלכלית.

 #מע"מ וירטורלי לתעשיית התיירות-  מארגני התיירות יגישו דווח משלים שיכלול גם את התשומות החייבות במע"מ בשיעור 0% לצורך חישוב המענק על פי התוכנית הכללית.

 #כדי לאפשר למארגני תיירות, ששיעור הירידה במחזורם הוא 80% ומעלה לשמר את כוח האדם המקצועי המועסק על ידם בשגרה, גובה הפיצוי אשר יינתן בסעיף שכר לא יוכפל בשיעור ירידת המחזור על פי התכנית הכללית והפיצוי בסעיף שכר לא ייכלל בתקרת הפיצוי החודשי.

2.חברות ההסעה
#לתשומות המחושבות על פי התוכנית הכללית יתווספו הוצאות ביטוח והוצאות רישיון רכב המתייחסות לרכבים בבעלות.

3.חברות השכרת רכב לתיירים
# פטור מתשלומי דמי שכירות לרשות שדות התעופה לרבעון הרביעי של 2023.

4.מורי הדרך
הכרה בייחודיות העיסוק של מורי הדרך עקב כך שחלקם שכירי יום, חלקם עוסקים מורשים וחלקם שילוב של השניים ומתן מענה  ייחודי כפי שנעשה  בתקופת הקורונה.

5.חברות תעופה
# חברות התעופה תוחרגנה בענין מגבלת מחזור של עד 400 מיליון ₪ כדי לקבל סיוע על פי התוכנית הכללית.

#השיפוי בגין שימור עובדים יינתן לחברות לפי התוכנית הכללית, אך ללא הגבלת תקרת השכר.

#המדינה תעמיד לרשות החברות הלוואה והחזרים יתבצעו במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 בריבית פריים ולפירעון במשך חמש שנים.

#החברות תשלמנה לרשות שדות תעופה לחודשים אוקטובר – דצמבר 2023 רק מחצית מהסכום אשר היה עליהן לשלם בגין חודשים אלה.  

 #תוקם קרן למתן הלוואות לחברות תעופה בערבות מדינה על חלק מסכום כל הלוואה, הפרטים בנידון יוגשו בנפרד בתאום עם משרד התחבורה.

6.מלונות
#כל מלון יחשב כיחידת רישום עצמאית לצורך חישוב הסיוע שיקבל לפי התוכנית הכללית.

#הכנסות המלונות מהמדינה בתקופת המבצע יכללו במחזור לצורך חישוב שיעור הפגיעה  בהן.

#מענק שיפוץ למלונות בגובה 400 מיליון ₪. מלונות שאירחו את תושבי היישובים שהתפנו על פי החלטת הממשלה ואשר הממשלה מימנה במישרין או בעקיפין את שהייתם במלונות, יקבלו מענק חד פעמי לשיפוץ החדרים ושטחי הציבור במלונות הללו, בשיעור של 18% מהכנסותיהם מהמדינה.

#מלונות שאירחו מתפנים יקבלו הנחה חד פעמית בתשלומי ארנונה, מים וביוב עבור הרבעון הרביעי של שנת 2023.

 #תוקם קרן הלוואות למלונות בהיקף של 500 מיליון ₪.