מינהל חברה ונוער אגף של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך פועלים בשיתוף ארגון "השומר החדש", לקידום ההתנדבות בתחומי החקלאות האפשריים כמשימה לאומית תוך שילוב פעילות לחיזוק החוסן החברתי-קהילתי. במסגרת הפעילות ההתנדבותית, תלמידי י'-י"ב ייקחו חלק חקלאית חד יומית ועד רצף של חמישה ימים באזור קרוב לבית הספר או עבודה חקלאית מספר ימים ברצף הכוללת לינה. כל הפעילות המדוברת תתבצע רק באזורים ירוקים, המאושרים על ידי פיקוד העורף.

התלמידים משתפים: "עבדנו ביחד, עזרנו אחד לשני ותוך כדי התחברנו עוד יותר". תלמיד של"ח עדי חיים לוי, אורט אומנים רמלה סיפר: "הגענו לעזור לחקלאים במושב עזריה שנקלעו למצוקת עובדים. אנחנו עוזרים לחקלאים בעבודות שונות, תורמים את החלק שלנו באהבה גדולה ושמחים להתנדב ולעזור למי שזקוק".

חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער במשרד החינוך הוסיף: "התנדבות בני הנוער בשעת משבר היא התרגום  המעשי של המושג 'לקיחת אחריות'.  זהו כלי חינוכי חברתי המאפשר לבני הנוער להרגיש מעורבים, לתת תחושת שליטה במצב מאפשר לחזור ולתרום למדינה ובכך לחזק את הקשר, הזהות והחוסן עם העם והארץ".

אלי שיש, מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ הדגיש עוד כי "בעת הזו אנו רואים חשיבות רבה בהתנדבות של התלמידים וסיועם לחקלאים במגוון עבודות בשדות ובחממות. מסירותם מעצימה את תחושת השייכות והמחויבות שלהם לעשייה ולתרומה".