אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ממשיכה במאמציה לתמיכה בקהילת הסטודנטים והסגל. בנוסף למוקדי הסיוע הרגשיים והפתרונות הנקודתיים שהיא העניקה עד כה, הודיעה האוניברסיטה על הקמת קרן סיוע לסטודנטים וסגל שתכלול:

  • כל סטודנט וסטודנטית שגויסו למילואים בתקופה זו יקבלו מענק של 1,200 שקלים
  • סיוע ייעודי לסטודנטים שפונו מבתיהם
  • סטודנטים וסטודנטיות אשר רשומים במעונות ומגויסים בתקופה זו למילואים יהיו זכאים להנחה בדמי המעונות בהתאם לאורך התקופה בה ישרתו
  • עובדים שפונו מבתיהם יקבלו מענק סיוע מיוחד 

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא האוניברסיטה: "באוניברסיטת בן-גוריון תמיד האמנו ב'כוחו של הביחד'. הדבר נכון ביתר שאת בתקופה הקשה הזו. בשותפות עם ידידינו בישראל וברחבי העולם, אנחנו נתמוך בחברות וחברי הקהילה שלנו, שנפגעו בהתקפה הרצחנית ושמגינים על עתידנו".