לנוכח מצב המלחמה והאחוז הגבוה של מגויסים למילואים בקרב הסטודנטים, הסטודנטיות והסגל, ראשי אוניברסיטאות המחקר הודיעו הבוקר (שלישי) כי שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד לא תיפתח לפני ה- 24.12.23. לפני פתיחת הסמסטר, תינתן הודעה מקדימה של שבועיים, שיוקדשו להתארגנות לחזרה לשגרה ולמסלול האקדמי ובסיומם יחלו הלימודים.

ההודעה מתייחסת ל- 7 מתוך אוניברסיטאות המחקר בישראל: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן גוריון, הטכניון, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת אריאל. לגבי מכון ויצמן והאוניברסיטה הפתוחה, יחולו הסדרים אחרים והפרטים יועברו לציבור הסטודנטים על-ידי המוסדות.

לבקשת משרד הבריאות, וכדי לאפשר את המשכיות הפעילות של מערכת הבריאות בישראל, הסדרים מיוחדים יופעלו עבור סטודנטים לרפואה בשלבי לימודים קליניים.

עם זאת, נשיאת מכללת בית ברל, פרופ׳ יולי תמיר, הודיעה כי לא תהיה דחייה נוספת במועד פתיחת השנה במכללה, והיא תחל ב-3 בדצמבר. "מדובר במקצוע ובקבוצה שחיונית למשק, גם ואולי בעיקר בשעת חירום ולכן אנו מתכוונים להתחיל את השנה ב-3 בדצמבר", ציינה.

חשוב לציין כי ישנן מספר מכללות שאינן מתוקצבות, שכבר התחילו את שנת הלימודים האקדמית בתחילת השבוע, ונוספות שיחלו בשבוע הבא.