בעקבות המלחמה, המועצה להשכלה גבוהה החליטה לתת הטבות לסטודנטים ולמוסדות הלימוד בדרום ובצפון בהיקף של כ־500 מיליון שקל.
חלק מהתקציב ניתן כדי לאפשר לימודים בחינם לסטודנטים, וחלקו האחר משמש כרשת ביטחון כלכלית, שמבטיחה את קיומם של מוסדות הלימוד שנפגעו בעקבות המלחמה.

מדובר בצעדים חשובים וראויים, אולם הם ממחישים כיצד החצי השני של האוכלוסייה - ובו אלו שלא הולכים לאקדמיה - ממשיך להיות מוזנח ובלתי נראה בהקצאת המשאבים. מדי שנה מקבלים הסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי יותר מ־6 מיליארד שקל כסבסוד ללימודיהם מהמדינה. זאת, מבלי להחשיב את תקציבי המחקר הגדולים המופנים למוסדות אקדמיים. לעומת זאת, בהכשרות המקצועיות מושקעים רק כ־160 מיליון שקל בתקציב שנתי - פחות מ־3% מהכסף ללימודים אקדמיים.

עמותת 121, המובילה את "המקפצה", שבה שותפים כ־50 ארגונים ועסקים חברתיים, מקדמת מול הממשלה מימון הכשרות מקצועיות בשגרה ובמלחמה. רועי מאור, מנהל פיתוח מדיניות בעמותת 121, אומר ל"מעריב": "המלחמה מחדדת את הפער העצום בין התשתית המפוארת ומעוררת הגאווה של הלימודים האקדמיים בישראל, לבין השיירים המבוטלים שנותרו להכשרות מקצועיות. במדינות המפותחות ישנה השקעה ממשלתית משמעותית במוסדות גדולים וחזקים ובמסלולים רבים ומתקדמים להכשרות שאינן אקדמיות, הממלאות תפקיד מרכזי בכלכלה ובחברה. אולם בישראל המערך הממשלתי דל וזניח, ובקושי יש משתתפים שניתן להשקיע בהם או להגן עליהם בזמן חירום או בתקופת רגיעה".

מאור מוסיף: "הפער הזה צורם במיוחד, מכיוון שהאקדמיה משרתת יותר את האוכלוסיות החזקות והמבוססות כלכלית, ודווקא את אלו שצריכים יותר תמיכה - המדינה בוחרת להשאיר מאחור. כיום, עם אבטלה כפולה מהרגיל ומאות אלפי מפונים, ראוי שבנוסף להשקעה החשובה באקדמיה, הממשלה תשקיע גם בהכשרות מקצועיות, שיוכלו לשדרג את כישורי המשתתפים בהן ולהעלות את שכרם בטווח הארוך".

אורית רמון, מנהלת אגף חינוך, הכשרה ותעסוקה בהתאחדות התעשיינים, אומרת כי ״כיום אין תוכניות משמעותיות להכשרת עובדים במשק לטווח קצר או ארוך. על אף המלחמה, האבטלה הגוברת והקושי של עובדים לחזור לשגרת עבודה, הממשלה לא מניעה שום תוכנית להכשרה ותעסוקה רציניות בשיתוף המעסיקים. זאת, אף שנמצא שהתשואה להכשרה מקצועית איכותית ובהיקף ניכר אינה נמוכה מהתשואה להשכלה אקדמית. ישראל, לצערנו, לא מממשת את נושא ההכשרות המקצועיות, והיא נמצאת בפער גדול ממדינות ה־OECD באיכות ההכשרות ובתשואה מהכשרות".