העמותה לשיפור מעמד האישה בלקייה שבנגב השיקה לאחרונה מרכז למידה חדש במסגרת הפרויקט "מקפצה לבגרות", ביישוב הבדואי הלא־מוכר אבו קוידר. זהו מרכז הלמידה השלישי במספר שפתחה העמותה, לאחר ההצלחה של הפרויקט שיצא לדרך לפני שנה וחצי, שבמסגרתו הוקמו שני מרכזי למידה עבור נערות בדואיות, בשילוב 30% נערים - כולם תלמידי כיתות י'־י"א מכפרים לא מוכרים בנגב.
שני מרכזי הלמידה הראשונים הוקמו בתיכון אורט אבו תלול ובתיכון אלנכיל בתל שבע כפיילוט (ניסוי), והם נמצאים כעת בשנת הלימודים השנייה.

לא מחובר למציאות ורדוף מאי פעם: נתניהו פירק את המותג הישראלי | בן כספית

במבדקי מדידה והערכה שנעשו לאחר שנת הפיילוט הראשונה נמצאו בשני המרכזים שיפורים בהישגים לימודיים, במיומנות במחשבים, במיומנות בשפה העברית ובתחושת המסוגלות והמוטיבציה של התלמידים להצליח בלימודים ולהשתלב באקדמיה. הישגים אלו עודדו את ראשי העמותה לפתוח מרכז למידה שלישי נוסף בתיכון אורט אבו קוידר כבר השנה.

רינה אלסאנע, מנכ"לית העמותה, מספרת: "התוכנית הוקמה מתוך הבנה שהשכלה היא המפתח לכניסתן של נשים בדואיות לשוק העבודה, וכי השגת תעודת בגרות מלאה היא מחולל השינוי החשוב ביותר שיביא לקידום תעסוקה הולמת ומימוש עצמי בקרב צעירות וצעירים בדואים בנגב.
"בבדיקות ביניים שקיימנו במרכזי הלמידה שנפתחו בשנה שחלפה, מצאנו כי המסגרת הכללית של התוכנית שפיתחנו אפקטיבית בכל הצירים שכיוונו אליהם: היא מקדמת את התלמידות והתלמידים שלנו לעבר הישגים לימודיים גבוהים, רכישת המיומנויות הנדרשות לאקדמיה ותפיסה עצמית חיובית ומכוונת להשכלה גבוהה".

הפרויקט "מקפצה לבגרות" החל את דרכו במטרה לתת מענה לחסמים העיקריים הקיימים בחברה הבדואית בנגב בכלל ובכפרים הלא־מוכרים בפרט, בהם איכות הוראה נמוכה, תשתיות פיזיות רעועות וצפיפות בכיתות, היעדר יכולת כלכלית למימון שיעורים פרטיים, קשיי נגישות לתגבורים, מיעוט מודלים לחיקוי והיעדר מעורבות ותמיכה הורית מספקת בחינוך. אלסאנע מדגישה: "המטרה העיקרית שלנו היא לספק למשתתפים מעטפת הוליסטית תומכת, הכוללת תגבור לימודי, העשרה וגיבוש חברתי, לצד תמיכה וליווי אישיים, וכמובן ארוחה חמה והסעה בטוחה הביתה".