לראשונה בארץ: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מציעה תואר BSc בקיימות ושמירת הסביבה. 'מדע הקיימות' הינו תחום אקדמי חדש המתפתח במהירות ודורש יכולות מקצועיות המשלבות בין תחומי דעת וגישות בינתחומיות תוך הבנת הנושאים הסביבתיים, השלכותיהם על החברה האנושית, דרכים להתמודדות ופתרון בעיות. "בוגרי התואר יוכלו להשתלב הן בעולם המחקרי והן בארגונים וחברות הזקוקים לבעלי ידע מקצועי לקידום השינויים הנדרשים", ציין ראש ביה״ס לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' ירון זיו. 

המחקר ותחומי ידע חדשים נדרשים לרווחת האנושות בדורות הבאים, גם באקדמיה וגם בשוק העבודה. תואר בקיימות ושמירת הסביבה נועד בדיוק למען מטרה זו. האתגרים הסביבתיים, המקומיים והגלובליים, דורשים מהעולם האקדמי לקדם גישות נוספות חדשות, בינתחומיות, כדי לתת מענה לשאלות השוזרות תחומים כמו כלכלה, חברה וסביבה, שיתרמו לצמצום הלחץ האנושי על הסביבה, יקדמו את הרווחה האנושית ויבטיחו עתיד בר קיימא.

בימים אלו מובאות לאישור המועצה להשכלה גבוהה שתי תוכניות לימוד חדשות בנושא קיימות ושמירת הסביבה (תוכניתB.A  ו-תוכנית BSc) מטעם בית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התוכנית לתואר ראשון BA, נועדה לסטודנטים מניהול ומדעי החברה והרוח, ותוכנית ה-BSc לסטודנטים מתחומי מדעי הטבע ותתבסס על ידע מתחומי ה STEM-(מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה). תוכנית ה- BSc הינה התוכנית הראשונה בארץ בתחום הקיימות ובמהלכה ייעשה שימוש בכלים אנליטיים מתקדמים. 

שתי התוכניות יילמדו בקמפוס האוניברסיטה בבאר שבע ויתבססו על ראייה רב ובין-תחומית המתפתחת ומתבקשת כיום בעולם המדעי. תואר הנלמד במסגרת לימודים דו-מחלקתיים, קיימות ושמירת סביבה לצד מקצוע נוסף, כך שעם תום לימודיהם, הסטודנטים והסטודנטיות יקבלו למעשה שני תארים. אי לכך, הקורסים ישתלבו עם תארים אחרים הנלמדים באוניברסיטה תוך הרחבת החיבור בנושאי סביבה וקיימות, כמו: כלכלה וקיימות, פסיכולוגיה סביבתית, יישוב סכסוכים סביבתיים, מבוא לתיירות אקולוגית וכדומה.  עוד בתוכנית, יתקיימו קורסים של התנסות מעשית במהלכם יתקיים מחנה אקולוגי, פרויקט בתעשייה או במשרד להגנת הסביבה, כך שהסטודנטים והסטודנטיות יוכשרו להתמודד עם אתגרים בסקטורים השונים בהם יוכלו להשתלב בהמשך. 

"התוכניות החדשות מצליחות לחבר בין מקצועות מגוונים מתחומים שונים לנושא הקיימות, מתוך ראיית צורך ממשי בתחום ובמטרה להעניק מענה לפער הקיים כעת", אמר ראש ביה״ס לקיימות ושינויי אקלים ע״ש גולדמן זוננפלד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' ירון זיו  והוסיף: "בוגרי התואר יוכלו להשתלב הן בעולם המחקרי והן בארגונים וחברות הזקוקים לבעלי ידע מקצועי לקידום השינויים הנדרשים".