המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והמרכז הארצי לפיתוח והערכה (מאל"ו) השיקו באחרונה את המערכת לאבחון לקויות למידה בשפה הערבית - מת"ל־ערבית (מת"ל - מערכת תפקודי למידה), המאבחנת לקויות למידה והפרעת קשב, לצורך קביעת זכאות להתאמות בבחינות אקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים. עלות הפיתוח - כ-2 מיליון שקל מתקציב ות"ת.בכך מת"ל־ערבית מצטרפת למת"ל בשפה העברית, אשר פועלת ב-17 מרכזי אבחון באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. מנתוני מל"ג ומאל"ו עולה כי אף שכ-10% מכלל הסטודנטים הם בעלי לקויות למידה, שיעור הסטודנטים הערבים שמוכרים כבעלי לקויות למידה וזוכים להתאמות בתנאי הבחינות הוא 2%-1% בלבד. במל"ג ובמאל"ו מסבירים כי בציבור הכללי יש מודעות לנושא לקויות למידה, וכי תלמידים רבים מקבלים את ההתאמות שהם זכאים להן. מנגד, בשל חשש מתיוג ומסטיגמה שלילית, צעירים ערבים רבים אינם מופנים לאבחון כלל.עד להשקתה, סטודנטים ערבים נאלצו לפנות לאבחון פרטי יקר (עד 3,000 שקל, פי שניים מאבחון במכוני מת"ל), שלא תמיד עמד בדרישות המוסדות האקדמיים השונים. בימים אלה מוקמים מרכזי אבחון במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי בבאקה אל־גרבייה, במכללה הערבית למורים בחיפה ובמכללת סכנין. אבחון בשפה הערבית אפשר לבצע גם בכמחצית ממרכזי האבחון מבוססי מת"ל הפזורים ברחבי הארץ. על סטודנטים שמבקשים לעבור תהליך אבחון במת"ל־ערבית לפנות למרכזי האבחון ולהגיש את תוצאות האבחון למרכזי התמיכה הפועלים במוסדות האקדמיים.יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "בעשור האחרון הוכפל מספרם של הסטודנטים מהחברה הערבית בהשכלה הגבוהה, ואנו משקיעים משאבים רבים כדי להרחיב את המגמה ולאפשר לכל צעיר מהחברה הערבית שמעוניין בכך להיכנס בשערי האקדמיה. מערכת האבחון החדשה תאפשר לסטודנטים עם לקויות למידה לקבל את מלוא התמיכה שהם זכאים לה, בלי לפגוע באיכות הלמידה שלהם, כך שיוכלו להגשים את שאיפותיהם האקדמיות".מנכ"לית המרכז הארצי לבחינות והערכה, ד"ר ענת בן סימון: "מערכת האבחון תאפשר לראשונה למועמדים להשכלה גבוהה במגזר הערבי לעבור הליך אבחון מסודר ולקבל התאמות בלימודים בכלל ובמבחנים בפרט. אנו מאמינים שפרויקט זה יגדיל את מעגל האקדמאים, ובכך ישפיע לטובה על עתידם המקצועי והתעסוקתי".