דו"ח המכון לחקר הכלכלה והמדיניות הכלכלית בישראל במכללה האקדמית גליל מערבי שאנחנו מפרסמים מתוכו לראשונה הבוקר (שני) מתייחס לסוגיית היתכנות הפיכתן של מכללות אקדמיות בצפון לאוניברסיטאות. החוקרים הציגו דוגמאות למוסדות אקדמיים שבהם לומדים פחות מ-10,000 בארה"ב, בריטניה, צרפת וגרמניה הנחשבות ליוקרתיות ומבוקשות יותר מהאוניברסיטאות הגדולות, והם מדגישים כי ישנה עדיפות לשתי אוניברסיטאות בינוניות החולשות על שטח אוכלוסייה גדול כמכללות אקדמית גליל מערבי ותל חי, על פני אוניברסיטה רב קמפוסית. בין היתר בשל העובדה שהמרחקים בין רוב המכללות הקיימות בגליל נע בין 50 ל- 85 קילומטרים. 

על פי הדוח, אומדן תוספת ההכנסה המשוערת בעקבות הקמת אוניברסיטה בעכו לדוגמא, יסתכם בכ-6.4 מיליארד שקלים בשנה, תוספת שתניב גידול בהכנסות המדינה ממיסים בשיעור הגבוה לאין שיעור מן ההשקעה הנדרשת להסבת המכללה לאוניברסיטה שנאמדת בכ-200 מיליון שקלים בשנה. מחברי הדו"ח מדגישים: "ההשקעה התקציבית הנמוכה בכלמעלה מ-20 מכללות ציבוריות (כ 14% בלבד מסך תקציב המל"ג) מגבילה את יכולת התפתחותן המחקרית, זאת אף שבמהלך השנים תשע"ט-תשפ"ב בלבד נרשמת עלייה של כמעט 30% במספר הסטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמית גליל מערבי ותל חי".

"הקמתן של שתי אוניברסיטאות בגליל תתרום לפיתוח אזורי מואץ ולסגירת פערים בהשוואה למרכז", מדגיש נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי וראש המכון, הכלכלן פרופ' נסים בן דוד, "מוסד אוניברסיטאי מהסוג שאנו מציעים ישתמש בסטנדרטים השונים מן המקובל בארץ לקבלת סטודנטים ללימודים ויהיה דומה למוסדות רבים מאוד במדינות המפותחות".