רבע מההורים לילדים בגילאי בית ספר מעריכים כי לא יתאפשר להם לממן את כל הוצאות הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ג. כך עולה ממחקר שערכה הקרן לידידות.

34%, כשליש מההורים בעלי הכנסה שהיא מתחת לממוצע, טוענים כי אין להם את היכולת, בעוד בקרב הורים בעלי הכנסה ממוצעת מדובר על 19% ובקרב הורים בעלי הכנסה של יותר מהממוצע מדובר ב־11%. ההוצאה על כל אחד מהילדים במשפחה עבור הציוד הנדרש לקראת שנת הלימודים עומדת על 612 שקל בממוצע.

22%, כחמישית מההורים לילדים בגילאי בית ספר, סבורים כי אין להם את היכולת הכלכלית לקנות את הציוד הנדרש לבית הספר לכל אחד מילדיהם.

לאור המצב, מסייעת הקרן לידידות ליותר מ־11.5 אלף ילדים באמצעות חלוקת כרטיסים של קרביץ בשווי של 300 שקלים, לרכישת כל הציוד הדרוש לקראת החזרה ללימודים.

נשיאת הקרן לידידות, יעל אקשטיין: "המצב הכלכלי הקשה והעלייה הניכרת במחירים בכל המשק נותנים את אותותיהם בקרב משפחות רבות בישראל שנתקלות בקושי רב במיון כל ההוצאות הנדרשות עבור ילדיהן לשנת הלימודים הקרובה. אנו אסירי תודה ליותר מ־600 אלף תורמים אוהבי ישראל שמאפשרים לנו ליישם את המיזם".