ארגון ה־OECD, שמאגד 38 מדינות מפותחות ובהן גם ישראל, פרסם אתמול דוח העוסק במגמות בתחום החינוך במדינות החברות בו.

הדוח סוקר שורת מדדים שונים בתחום החינוך, ומדרג את מיקומן של כל אחת מהמדינות בהתאם למדדים. נתוניו מתייחסים ברובם לשנת 2020, וחלקם לשנים 2019 ו־2021. הדוח חושף כי השכר של מורה בישראל נמוך מהממוצע ב־OECD.

שכר המורות בישראל גבוה לעומת המורים, כאשר נשים משתכרות כ־10% יותר מגברים בחינוך הקדם־יסודי, וכ־3% יותר בחטיבות הביניים. בחינוך היסודי השכר זהה.

בחטיבה העליונה, המורים בישראל מלמדים פחות שעות מהממוצע ב־OECD. בחטיבות הביניים המצב בישראל דומה לממוצע הארגון, ובבתי הספר היסודיים מספר שעות ההוראה גבוה יותר מזה של הארגון.

ההוצאה הלאומית למוסדות חינוך - מהחינוך היסודי עד החינוך העל־תיכוני - מהווה כ־4.8% מהתוצר המקומי הגולמי בישראל. זהו הנתון הגבוה ביותר במדינות הארגון. בהשקעה לגיל הרך, ישראל מדורגת במקום הרביעי, עם 1.3% מהתמ"ג. המובילה בהשקעה לגיל הרך היא נורווגיה, עם 2% מהתמ"ג.

באשר להוצאה השנתית לתלמיד במדינה, ישראל עדיין מדורגת נמוך יחסית במדד זה, במקום ה־24.