סקר חדש של המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט מעיד על היעדר סובלנות מצד התלמידים כלפי אנשי חינוך מרקע שונה. מהסקר עולה כי 40% מהתלמידים בישראל מתנגדים לאפשרות שבבית הספר שלהם ילמד מורה ערבי. עוד ניכר כי חלה ירידה בשנת הלימודים הקודמת ברמת הסובלנות בקרב תלמידים כלפי הציבור הערבי, מ־29.2% בשנת תשפ"א אחרי מבצע שומר החומות - ל־22.9% בשנת תשפ"ב, אחרי הפיגועים שקרו בחודש מרץ. האפשרות שמורה חרדי ילמד בבית ספר חילוני זוכה לתמיכה הגבוהה ביותר (68%).

משתתפי הסקר כללו 201 תלמידי תיכון, המהווים מדגם מייצג של תלמידים הלומדים בכיתות י' עד י"ב באוכלוסייה היהודית. הסקר נערך לאחר גל הפיגועים בארץ במהלך מרץ 2022. בסקר נמצא קשר חזק עם רמת הדתיות. כך שככל שהיא גבוהה יותר, ההתנגדות לאפשרויות השונות של מורה מתרבות אחת המלמד בכיתה בתרבות אחרת - רבה יותר (למעט מורה חרדי המלמד בבית ספר חילוני).

לדברי פרופ' מיכל בלר, נשיאת המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט: "לנוכח המתחים בחברה הישראלית בין דתיים לחילונים ובין יהודים לערבים, חשוב להעלות את המודעות של פרחי הוראה לנושא ולהעניק להם כלים שבהם יוכלו להשתמש כמורים, במטרה ליצור אקלים מיטבי של סובלנות בין קבוצות תרבותיות שונות".