בתוך פחות משבוע כבש השלטון הנאצי את ליטא מברית המועצות ורצח 180 אלף יהודים. רוב היהודים ששרדו את הכיבוש הובלו לגטאות ונרצחו במחנות השמדה.
ב־19 בנובמבר יערוך המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם כנס "מנהיגות יהודית בגטאות ליטא" בתמיכת מרכז משה מירילשווילי לחקר השואה ויהדות ברית המועצות. בכנס, שיעסוק בחיי היומיום בגטאות, ישתתפו חוקרים בינלאומיים שידונו בהיבט של השואה שכמעט נשכח: איך הצליחה המנהיגות היהודית לדחות את הגירוש הבלתי נמנע למחנות ההשמדה.

פרופ' קריסטוף דייקמן יישא את הנאום המרכזי בנושא: "הפרספקטיבות היהודיות בתקופת השואה בליטא". פרופ' ודים ארטסקאן מהמוזיאון האמריקאי לזיכרון השואה בוושינגטון יישא דברים על הפורום היהודי בגטו. פרופ' דליה עופר מהאוניברסיטה העברית בירושלים תשא דברים על תפקידה של המשטרה היהודית בגטו קובנו. הכנס יתורגם סימולטנית לרוסית, לעברית ולאנגלית.