סקר חדש שערך המכון למדיניות העם היהודי מגלה כי מנהגי חג החנוכה פופולריים במיוחד בקרב יהודים ישראלים: 79% מעידים שהם אוכלים סופגניות בימי החג, 63% מחלקים דמי חנוכה ו-42% מדווחים על הליכה לאחד ממופעי החג הפופולריים. 
כמעט אין יהודי בישראל שלא מדליק נרות בחנוכה. כך עולה מפרויקט מחקר #יהדותישראלית של המכון למדיניות העם היהודי, הנשען על סקר נרחב של היהודים בישראל. מנתוני הפרויקט עולה כי כמעט שלושה מכל ארבעה יהודים בישראל (73%) אומרים שהם מדליקים נרות חנוכה ״כל ערב״. אחד מכל ארבעה יהודים בישראל מדליק נרות חנוכה ״חלק מהערבים״. כלומר, לא שמונה ימים. 
למעשה, בקרב רוב קבוצות האוכלוסייה היהודית בישראל ישנו רוב משמעותי של מדליקים ״כל ערב״. כך דתיים (97%), כך מסורתיים (86%), כך גם חילונים קצת מסורתיים (71%). 

הקבוצה היחידה שרוב חבריה מדליקים נרות חנוכה רק ״חלק מהערבים״ היא זו של מי שמגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״. מקרב קבוצה זו, המונה מעט יותר מרבע מהיהודים בישראל (28%), יש עדיפות קטנה למדליקים חלק מהערבים של חנוכה (44%), לעומת מי שמדליקים כל ערב (40%). 
חנוכה הוא חג שבו כמה מנהגים שרוב ניכר מהיהודים בישראל מקיימים. כך, אכילת סופגניות ולביבות (79%), ומתן דמי חנוכה לילדים (64% - מנהג בולט במיוחד בקרב החרדים, עם 89%) פופולריים במיוחד בקרב היהודים החיים בישראל. אחוז ניכר מהיהודים מדווח גם על הליכה ל״אחד ממופעי החג״, שהפכו לסימן היכר שלו, כמו פסטיבל או פסטיגל או הצגה (42%). 
ספר חדש המבוסס על פרויקט זה: #יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, יצא לאור בהוצאת הספרים דביר. בספרם החדש של שמואל רוזנר וקמיל פוקס נערכת השוואה מעניינת בין האופן שבו תופשים את חג החנוכה יהודי ארה״ב – הקהילה היהודית הגדולה מחוץ לישראל – והיהודים בישראל. 

מהשוואה זו עולה בין השאר כי היהודים בארה״ב מחשיבים את חנוכה כחג חשוב יותר מהישראלים. יותר משני שליש מהם (68%) מונים אותו כאחד ״משלושת החגים החשובים ביותר״ – מן הסתם גם בגלל הקרבה שלו לחגי החורף האמריקאים (הנוצריים) – לעומת כשליש מהיהודים בישראל (38%). עם זאת, החשיבות המוגברת שהאמריקאים מייחסים לחנוכה איננה מתבטאת בקיום מנהגי החג באינטנסיביות גבוהה יותר. 
בעוד ששלושה מכל ארבעה ישראלים מדליק נרות חנוכה ״כל ערב״, מקרב יהודי אמריקה עושים זאת פחות משניים מכל שלושה יהודים (כ-60%). פער זה בקיום פרקטיקות יהודיות קיים בעוד הרבה מאוד חגים, כאשר כמעט בכולם, וכמעט בכל מנהג שנבחן, היהודים בישראל מקיימים מנהגי מסורת יהודית יותר מהאמריקאים.