צום עשרה בטבת שיחול בשלישי הקרוב יחל בסביבות השעה חמש בבוקר ויסתיים בסביבות השעה חמש בערב. צום עשרה בטבת נקבע זכר לתחילת המצור על ירושלים שהוביל בהמשך להבקעת חומת העיר ולבסוף לחורבן בית המקדש הראשון בתשעה באב. בניגוד לתשעה באב שבו קיימים איסורים נוספים, עשרה בטבת אסור רק באכילה ובשתייה.

לאחר שנקבע הצום על תחילת המצור נוספו שני מאורעות נוספים עליהם צמים כיוון שחלו בסמוך. מות עזרא הסופר שאירע בט' בטבת ותרגום התורה ליוונית שאירע בח' בטבת. בכ"ז בכסלו תשי"א החליטה הרבנות הראשית לישראל לציין את יום עשרה בטבת בכל שנה כ"יום הקדיש הכללי". יום זה נועד לאפשר לקרובי הנספים בשואה שיום פטירתם לא נודע לנהוג במנהגי אבלות לזכרם.