נשיא המדינה ראובן ריבלין מתח הערב (ראשון) ביקורת על קמפיין "הסירטונים הויראלים והסיסמאות" שמאפיין את מערכת הבחירות עד כה וקרא לראשי המפלגות המתמודדים על הנהגת המדינה להתייחס בכובד ראש לנושאים החשובים העומדים על סדר היום בתחומי החוץ, הביטחון, החברה והכלכלה.
 
בנואם שנשא הערב בפני באי הכנס השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב מנה ריבלין את הנושאים החשובים הניצבים בפתחה של ההנהגה הישראלית, כמו האתגרים הביטחוניים, הכלכלה הישראלית המדשדשת והפערים הגבוהים בתוך החברה הישראלית, כשלדבריו "לעומת המציאות הזועקת, המערכת הפוליטית עסוקה ב"קריאיטיב"- ביצירת סרטונים וירליים וסיסמאות. הציבור הישראלי, כך אני מרגיש, עייף. הוא מאוס בניסיונות לסמם אותו בסאטירה או בכוכבנות".
 
"אני מאמין, כי אם אנחנו מוצאים לנכון לדבר בבימות בינלאומיות רלוונטיות על הסכנות האורבות והאיומים המסוכנים, על אחת כמה וכמה שמוטל עלינו לדבר בישירות, באורך רוח, ובעברית, לאזרחנו שבבית”, אמר ריבלין במה שעשוי להתפרש גם כחוסר נכונות של נתניהו להשתתף בעימות מול יריביו הפוליטיים.
 
"אין לנו בוחרים אחרים. אין לנו בחירות אחרות. ואין לנו בית נבחרים אחר. אזרחי ארצנו קודמים. את מה שיש לנו לומר בואו נאמר, לכל הפחות, גם כאן בבית", אמר הנשיא.
 
"הציבור הישראלי מייחל למנהיגות המונעת מתוכן ומערכים"
 
ריבלין ציטט ריבלין מדברי חתן פרס ישראל פרופסר ציב יעב"ץ, שנאמרו בעת שקיבל את פרס ישראל, לפני עשרים וחמש שנה, שבו פנה אל "אלה החושבים עצמם ראויים להנהיג את העם להתייחס בכובד ראש וללא סיסמאות לערבעה נושאים חיוניים לנוכח השינויים הדרמטיים שהתחוללו בחלקי עולם שונים: יחסינו למעצמות הגדולות, יחסינו לשכנינו הערביים ובמיוחד לפלסטינים, יחסינו לציונות וליהדות התפוצות ויחסינו לעצמו ולארח חיינו".
 

"הציבור הישראלי מחפש אופק, תקווה. הוא רוצה לשמוע פתרונות. הוא מייחל למנהיגות המונעת מתוכן ומערכים, כזאת שמסגלת לקבל הכרעות. ברוח דבריו של יעב"ץ, אני פונה בבקשה אל המתמודדים על הנהגת העם הזה, והם רבים וטובים וראויים כולם, להתייחס בכובד ראש, לארבעה נושאים חיוניים", אמר ריבלין.