כ־30% משטחי החקלאות בישראל נמצאים באזורי הקו הראשון של המלחמה: בעוטף עזה, המכונה "אסם התבואה של ישראל", נמצאים כ־20% מכלל שטחי החקלאות, בעוד באזור קו העימות בצפון נמצאים כ־10% נוספים משטחי החקלאות בישראל.

העובדה שמדובר באזורים מפונים, שכבר שלושה חודשים הם שטח צבאי סגור, משפיעה לרעה על ביטחון המזון בישראל. כך מזהיר הדוח הלאומי לאובדן והצלת מזון, המתפרסם הבוקר, זו השנה השמינית, על ידי לקט ישראל ו־BDO, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ולראשונה גם בשיתוף משרד הבריאות.

על פי אומדני הדוח, שבודק מדי שנה את השנה הקודמת ביחס לזו שעתה הסתיימה, היקף אובדן המזון בישראל לשנת 2022 לבדה עומד על 2.6 מיליון טונות, בשווי של כ־23.1 מיליארד שקל - המהווים כ־37% מהיקף ייצור המזון בישראל. מתוכם, 50% מהיקף המזון הוא בר הצלה, כלומר מזון הראוי למאכל, בהיקף של מעל מיליון טונות ובשווי של כ־8.1 מיליארד שקל. עוד נמצא לפי הנתונים כי 1.4 מיליון איש חיים באי־ביטחון תזונתי, קרי היעדר גישה סדירה למזון ראוי.

"בעיית אי־הביטחון התזונתי בישראל צפויה להחמיר עקב המלחמה והשפעותיה הכלכליות. השפעות המלחמה הביאו בין היתר לפגיעה משמעותית בענף החקלאות הישראלי, תוך הגברת הסיכון לאובדן מזון ועליית מחירי תוצרת חקלאית, לצד חוסר בעבודה ואוכלוסיות שלמות שפונו מבתיהן.

"מכאן הצפי לגידול במספר הנזקקים למזון בכלל, ובפרט למספר האנשים אשר אין באפשרותם לצרוך סל מזון בריא", אומרים מחברי הדוח. "גידול בכמות האנשים אשר אין באפשרותם לצרוך סל מזון בריא יביא בתורו לעלייה נוספת בהיקף הוצאות הבריאות".

העלות הסביבתית של אובדן מזון נאמדת בכ־3.9 מיליארד שקל לשנה. פסולת מזון מהווה כשליש מהיקף הפסולת הביתית בישראל, ואובדן מזון אחראי ל־6% מפליטות גזי החממה בישראל.

גידי כרוך, מנכ"ל לקט ישראל, אומר: "מקבלי ההחלטות במדינה חייבים לגבש תוכניות ולתקצב בדחיפות תשתיות להצלת מזון, שיאפשרו בשנים הבאות להציל ולחלק את כל עודפי המזון - ובכך גם לבסס את הביטחון התזונתי במדינת ישראל, וגם לחסוך למעלה מ־13 מיליארד שקל מתקציב המדינה בגין הוצאות בריאות, סביבה ורווחה. כשנעשה את זה, הרי שנעשה כמדינה, צעד גדול קדימה".

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מוסיף: "מניעת בזבוז מזון והצלתו תחזק את החוסן הישראלי בעתות שגרה וחירום. המשרד פועל בימים אלה יחד עם לקט ישראל להצלת מזון, שבתקופת החירום מועבר לכוחות הביטחון, לאוכלוסיות מפונים ולנזקקים - ובכך גם נמנעים בזבוז משאבים והטמנת פסולת מיותרת".