פקח רשות הטבע והגנים אסף שלמה מזרחי זכה לתעד מפגש זוגי של עיט ניצי בהחלפת משמרת בדגירה על זוג ביצים, שבקרוב מאוד יהפכו לגוזלים, בשמורת הטבע נחל אוג.

מפלס הכנרת ממשיך לעלות בקצב מסחרר - האם סכר דגניה ייפתח?
דוח מדאיג: רוב הזיהום בחופי ישראל הוא מתוצרת הארץ

אסף עוקב אחר הזוג במהלך הקינון ועד לפריחת הגוזלים מאחר שמדובר במין בסכנת הכחדה בישראל וישנה חשיבות להצלחת כל קינון, ובכלל זה חילופי המשמרות בין הורי הגוזל בהגנה על הקן שתיעד. ברשות הטבע והגנים מציינים כי אוכלוסיית העיט הניצי המקננת בישראל הצטמצמה באופן מובהק מאז הקמתה של מדינת ישראל. 

"עם קום המדינה עוד קיננו בישראל מעל 60 זוגות בכל המרחבים המצוקיים, מהחרמון ועד להרי אילת, אולם כיום מוערך כי בישראל מקננים בין 12 ל־20 זוגות בלבד", אומר אוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, "בשל כך, מושקעים מאמצים רבים על מנת לשמר אוכלוסייה זו, ובכלל זאת גרעיני רבייה, השבות לטבע, ממשק פעיל ושמירה על קינים ועוד".

לדבריו, גורמי הסיכון המשפיעים על מצב העיטים בישראל מרובים ומגוונים, ובין השאר קיימים גורמים המשפיעים על הצלחת הקינון, כגון חמיסת קינים, הפרעות קינון על ידי מטיילים, רועים וכלי טיס, מחלות וטפילים הפוגעים בגוזלים ועוד.

בנוסף, קיימים גורמים המשפיעים על שרידות הצעירים והבוגרים, כאשר המרכזי שבהם הוא התחשמלות, כאשר ב־2021 לבדה נמצאו 15 פרטים שהתחשמלו. גורמים נוספים הם הרעלות, ציד ישיר והתנגשות בתשתיות אנרגיה.