עיריית תל אביב-יפו מקדמת בימים אלה שני צעדים משמעותיים שנועדו לשמור על הטבע ובעלי החיים בעיר – עדכון מפת אתרי הטבע העירונית ואימוץ מדיניות שמירה על חיות באתרי בנייה. זאת, לצד קידום שורה של פרויקטים ופעולות ליישום בנייה ירוקה, התייעלות אנרגטית וייצור אנרגיה מתחדשת בעיר, צמצום כמות הפסולת המוטמנת וקידום תכנון מרחב עירוני בר־קיימה, וכל זאת במסגרת תוכנית היערכות לשינוי אקלים.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו, אומר ל"מעריב": "בשנים האחרונות הכשרנו, ניקינו וטיפלנו בעשרות מוקדי טבע בעיר, שיאפשרו לתל אביבים ליהנות מחוויית טיול אמיתית מבלי לצאת מהעיר, ולמבקרים מחוץ לעיר להכיר פינות טבע עירוניות חדשות. השמירה על ערכי הטבע בעיר מחייבת רצון ומאמץ והצעדים החדשים הם רק חלק ממכלול שלם של עשייה עירונית שמטרתה שימור הטבע העירוני שלנו".

בשנת 2012 נערך בעיר סקר טבע עירוני ראשון אשר התייחס ל־52 אתרי טבע וסקר בהם את מיני החי והצומח, מפגעים סביבתיים בעיר ועוד. הסקר היווה בסיס להכנת תוכנית אב לטבע עירוני, שעקרונותיה יושמו כהוראות בתוכנית המתאר העירונית, אבל מאז חלו שינויים משמעותיים בעיר, הן בפיתוח ושיקום אתרי הטבע, והן בתהליכי תכנון, בנייה והתחדשות עירונית אשר מצריכים עדכון של הסקר הקיים.

לכן, לאחרונה יצאה העירייה במהלך נרחב לעדכון הסקר וקוראת לציבור להצטרף, להשפיע ולהשתתף במספר דרכים במטרה לשמר, לטפח ולשקם את עולם הטבע והחי בעיר: מסיורים בטבע, דרך שליחת פניות עם הצעת לאתרים חדשים ומיפוי באפליקציה ייעודית.

הסקר ייסגר בסתיו הקרוב והשתתפות בו פתוחה לכלל הציבור ולא רק לתושבי העיר. תוצרי העדכון יבואו לידי ביטוי, בין היתר, בעדכון תוכנית המתאר העירונית.

בנוסף, בדומה לנוהל לשמירה על עצים, יבוצע בתל אביב סקר מקדים לאיתור בעלי חיים במגרשים המיועדים לבנייה ומעתה תדרוש העירייה מקבלנים כי בעלי חיים הנמצאים בשטחים המיועדים לפיתוח וכוללים יונקים, זוחלים, עופות וחרקים, והעשויים להיפגע במהלך עבודות הבנייה, ייאספו ויועברו למקומות בטוחים לפני תחילת עבודות הבנייה והפיתוח. המדיניות נכנסה לתקופה וולונטרית השנה, ותהפוך לחובה על כלל העיריות החל משנת 2025.