פורים עצוב לטבע: עשרה עופות דורסים נמצאו מתים כתוצאה מהרעלה בשמורות טבע בדרום הארץ, בהם שמונה נשרים מקראיים – מין שנמצא בסכנת הכחדה קריטית וישנם כיום פחות ממאתיים פרטים של הזן בארץ. 

מהחברה להגנת הטבע נמסר: "הגיע הזמן לתקן את החקיקה בנושא כך שמערכת אכיפת החוק תוכל להתמודד עם העבריינים האחראים על ההרעלות. חקיקה כזו עמדה על השולחן בעבר אך בשל מאבקים פנים ממשלתיים והתנגדויות במשרד המשפטים ומשרד החקלאות החקיקה עוקרה מתוכן ובסופו של דבר לא קודמה. אין לנו עוד זמן לבזבז ולכן נדרשת חקיקה אפקטיבית שתמנע את עבריינות ההרעלות".