רשות הטבע והגנים ושותפיה לפרויקט "פורשים כנף" נאבקים כבר שנים רבות כדי להציל את אוכלוסיית הנשרים, הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה בישראל. רק לפני שבוע שמענו על מקרה הרעלת נשרים נוסף, שבו מצאו את מותם לכל הפחות עשרה נשרים, ויחד עם התמותה שהתרחשה בחודש שעבר, למעלה מ־20 נשרים מצאו את מותם תוך חודש - מה שמעמיד את אוכלוסיית הנשרים בארץ על כ־170 פרטים בלבד.

לאור זאת, התרגשו מאוד הצוותים העמלים על שמירת האוכלוסייה לראות כי זוג נשרים, שאיבד את גוזלם לפני כחודש, הצליח להטיל ולדגור על ביצה נוספת. אוהד הצופה, אקולוג עופות ברשות הטבע והגנים, מסביר: "אנו לא יודעים להגיד ממה הגוזל הראשון מת. לצערנו, זה קורה הרבה יותר מהכישלונות במושבות מקבילות באירופה. בישראל רק 50% מהגוזלים שבוקעים יזכו לפרוח מקנם. מאוד משמח לראות שהנשרים הצליחו להעמיד ביצה נוספת בתקופת הרבייה.

"הביצה הזו היא למעשה 'ביצת מילואים' – במקרים שבהם נקבת נשר מאבדת ביצה או גוזל אך עדיין נמצאת בתקופת הביוץ, היא יכולה להטיל ביצה נוספת. הנשרים ידגרו על הביצה לאורך 57 הימים הקרובים, ובסופם נקווה שיבקע להם גוזל נוסף שיזכה גם להגיע לגיל פריחה, כ־140 יום מן הבקיעה".

רשות הטבע והגנים מבצעת מעקב צמוד על קני הנשרים ודורסים נוספים כדי לעקוב אחר מצב האוכלוסייה וגורמי הפגיעה שבה, ומתמודדת בימים אלו עם ההשלכות הרבות של מקרה ההרעלה האחרון שגבה את חייהם של נשרים רבים הנמצאים בתקופת קינון. בקרוב אמורה רט"ג להתחיל להפעיל את התוכנית למניעת הרעלות, שאושרה מקרן הניקיון, הכוללת תקציב על סך 28 מיליון שקל. מטרת התוכנית היא לסייע בסילוק פגרים שטופלו בתרופות וטרינריות המסוכנות לנשרים לאתרים מסודרים.

אבל עד כה, התקציב המלא עדיין לא הועבר לרשות.לאחר מקרה ההרעלה האחרון התחייבו במשרד להגנת הסביבה להעביר תקציב חירום על סך 15 מיליון שקל כדי להתמודד עם תופעת ההרעלות, אבל ברט"ג טוענים לצד זאת: "סניטציה לבדה לא תציל את הדורסים, כל עוד ממשיכות ההרעלות בחומרי הדברה המיועדים למניעת נזקים בחקלאות, שבהם נעשה לעתים רבות מדי שימוש עברייני לשם פגיעה לא חוקית בחיות בר או משק.

"הרשות קוראת לגורמים הממונים, ראשית להגביל מיידית את המכירה של חומרים מסוכנים אלו ללא פיקוח וללא אכיפה, ושנית להתחיל כבר היום במסגרת החוק הקיים לאכוף ולנסות להביא לדין את המרעילים שפוגעים בטבע".