משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה מתריעים כי היום (יום שבת) שורר זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ - בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים; שיפור הדרגתי באיכות האוויר חזוי לקראת הלילה.

זיהום האוויר הגבוה הוא כתוצאה מהסעת אבק מכיוון צפון אפריקה לאזורנו. בתמונת הלווין של נאס"א נצפתה חזית אובך משמעותית. שיפור באיכות האוויר חזוי במהלך שעות הלילה לאחר מעבר חזית האובך מעל אזורנו.

לאור זאת, המשרד להגנת הסביבה בהתייעצות עם משרד הבריאות ממליץ לאוכלוסיות רגישות - בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסיה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.