בשנים האחרונות אנו עדים לעיתים תכופות יותר ויותר לשינויי האקלים והשפעתם ההרסנית. לראשונה מאז החלו מדידות הטמפרטורות בעולם, מחקר בנושא, בהובלת אוניברסיטת בן גוריון, בדק לראשונה את ההשפעה הצפויה של אירועי קיצון אקלימיים על עולם החי בכל רחבי העולם. המחקר בדק למעלה מ-30,000 מיני עופות יונקים, זוחלים, ודו-חיים בעולם, תוך התייחסות להשפעות המאיימות של טמפרטורת קיצוניות עד סוף המאה ה-21.

עד כה, התחזיות על פגיעותם של בעלי חיים שונים לשינויים קיצוניים בטמפרטורה נטו להתמקד בממוצעי הטמפרטורות השנתיות. גישה זו בעייתית, כיוון שהיא מתעלמת במידה רבה מההשפעות הדרסטיות הפוטנציאליות של אירועי חום קיצוניים קצרי טווח. אירועי חום קיצוניים, המוגדרים כתקופות בהן הטמפרטורה עולה מעל אחוזון היסטורי, מאיימים על המגוון החי, תחת תרחישים שונים של התחממות כדור הארץ.

"אירועי הקיצון הפכו יותר תכופים, ממושכים ורדיקליים ועל כן הם מהווים איום ממשי על עולם החי", מתריע ד"ר גופל מורלי, מהמכון לחקר המדבר וביה"ס לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומוביל המחקר. "מצאנו שבתרחיש האקלים החם ביותר, 41% ממינים של בעלי חוליות צפויים לחוות במאה ה-21 אירועי טמפרטורות קיצוניים ביותר. הסביר פרופ' רול. "בעולם חם יותר ב-4.4 מעלות צלזיוס, קרוב ל-4000 מינים צפויים לחוות טמפרטורות קיצוניות במשך רוב השנה".

תוצאות המחקר מאששות את החששות לפיהן אירועי טמפרטורה קיצוניים עשויים להפוך לאיום הגדול ביותר על בעלי חוליות בעתיד הקרוב. איום חשוב נוסף על המגוון הביולוגי, שינוי בתי גידול, עלול להחמיר עוד יותר את השפעותיו. הסיכון הנשקף משני האיומים הללו מחייב התערבות ונקיטת פעולות ממשלתיות ופרטניות להפחתת פליטת גזי חממה שיסייעו בהפחתת הסיכון לחום קיצוני. פרופ' שי מאירי מאוניברסיטת ת"א ושותף למחקר, סיכם: "יש לשלב מספר אמצעים משלימים של שינויי אקלים בתוכניות ובהערכות סיכונים לשימור הטבע, כדי לנצל בצורה הטובה ביותר את משאבי השימור המוגבלים".