משרד האוצר, משרד הבריאות וההסתדרות הכללית הגיעו להסכמות בעניין מתווה מענקים לפסיכולוגים במערכת הבריאות. המתווה גובש על רקע הצורך הגובר והולך להרחבת המענים לציבור בתקופה הנוכחית כחלק מהתוכנית הלאומית לבריאות הנפש. 

מתווה המענקים הנו שלב ראשון בשיח בין הצדדים, שנועד לתת מענה מידי לאתגרי העת הנוכחית במערכת הבריאות. בתוך כך, הדיונים במטרה להגיע הסכמות בדבר הסכם קיבוצי ייעודי לכלל הפסיכולוגים במגזר הציבורי ימשכו בין הצדדים. 

מתווה המענקים שהושג יכלול מענק לפסיכולוגים במערכת הבריאות שיתחייבו להישאר במערכת הציבורית, וכן מענק נוסף לעידוד פסיכולוגים להרחיב את היקף משרתם במגזר הציבורי. כמו כן, הוסכם על מענק גיוס לפסיכולוגים שייקלטו לראשונה במערכת הבריאות הציבורית במהלך תקופת המתווה. 

המענקים יהיו בסכומים שונים בהתאם לרמת ההכשרה ולהיקף המשרה של הפסיכולוג/ית. לטובת הפעלת המתווה הוקצו עשרות מיליוני שקלים. כפועל יוצא, המענקים יכולים להסתכם לעשרות אלפי שקלים לשנת המתווה לכל פסיכולוג ופסיכולוגית שירחיבו משמעותית את היקף שעות הטיפול.

מתווה המענקים הנו פרי של עבודה מאומצת מצד משרדי הממשלה וההסתדרות, מתוך הכרה משותפת בחשיבות הפסיכולוגיה הציבורית ושיפור השירות, בייחוד בעת הנוכחית. כך לדוגמא פסיכולוג שעובד במערכת הציבורית בהיקף של 50% משרה (בדומה ל-80 אחוזים מהפסיכולוגים בשירות הציבורי) ויגדיל את היקף עבודתו ל-75% משרה, יקבל בממוצע מענק של כ-42 אלף שקלים כך שהכנסתו הכוללת תעלה בעשרות אחוזים.

שר הבריאות, אוריאל בוסו: "מדינת ישראל נמצאת באירוע בריאות הנפש הגדול בתולדותיה ואנו מחויבים להעניק מענה טיפולי רחב ויעיל על מנת להתמודד עם המשבר שניצב בפנינו. אין זה סוד שנושא בריאות הנפש היה בחסר גדול עוד לפני אירועי ה-7 באוקטובר וכעת נדרש לבצע קפיצת מדרגה משמעותית בתחום לשנים קדימה. שדרוג מערך הפסיכולוגיה הציבורית הוא מאבני היסוד של התוכנית הלאומית לבריאות הנפש שגיבשנו בעקבות המלחמה והמתווה שאליו הגענו הוא צעד חשוב בדרך. לפסיכולוגים במגזר הציבורי תפקיד מכריע ביכולת לעמוד באתגרים שבפתח ושיפור מעמדם ותנאי העבודה שלהם יאפשרו להתמודד עם בעיית כוח האדם שמקשה על המערכת. אני מחויב להמשיך ולפעול לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולהביא לשינוי הנדרש". 

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳: חיזוק מערכת הבריאות ומערך בריאות הנפש הוא צו השעה. חיזקנו את המערכת הזו באמצעות השקעה של מאות מיליונים בתקציב ועיבינו את התמיכה במהלך הלחימה. המתווה ראוי ונכון והוא יתן את המענה הנצרך. חלק מהמלחמה זה השמירה על היציבות בעורף. החוסן של אזרחי ישראל נמצא גבוה בראש סולם העדיפויות שלנו. זו בשורה חשובה למערך בריאות הנפש, למערכת הבריאות ולכל אזרחי ישראל״.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "תהליך הריפוי של החברה הישראלית מתחיל ביכולת שלנו לעטוף את הנפגעים, ולהבטיח להם מענה טיפולי יעיל וארוך טווח. ההתמודדות הלאומית עם טראומות המלחמה, רק מדגישה את הצורך הדחוף להמשיך ולהשקיע במערך הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. מתווה המענקים שהשגנו לפסיכולוגים במערכת הבריאות הוא שלב ראשון וחשוב, אך בכך לא מסתיימת המשימה. נמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים, כדי לחזק את המערכת הציבורית ולהבטיח את יכולתה לתת שירות פסיכולוגי איכותי, זמין ונגיש לכלל אזרחי המדינה שזקוקים לכך".     

‏‎מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: ״החל מיומה הראשון של המלחמה אנו עוסקים בפיתוח ויישום מענים נפשיים מותאמים הדרושים בעת הזו. זאת מתוך הבנה כי על מנת להמשיך ולתת מענים נכונים ומדוייקים בתחום בריאות הנפש אנו זקוקים לחזק את המערכת הציבורית. מערכת בריאות הנפש מתמודדת בשנים האחרונות עם תקצוב נמוך שמקשה על המערכת לספק את המענים הנדרשים. עם זאת, אנו מאמינים כי המצוינות הבסיסית של מערכת הבריאות הישראלית תאפשר בתוספת מתאימה של משאבים לתת מענה הולם גם בבריאות הנפש. זהו צעד ראשון מתכנית עמוקה ורחבה יותר לטובת שיפור המענים בבריאות הנפש בישראל. הצעדים הבאים הנדרשים הם - מענקים לרופאים שיתמחו בפסיכיאטריה, הגדלת מספר התקנים במערכת הציבורית, תמיכה בקופות בחולים על מנת שיגדילו את מספר הטיפולים הציבוריים ושיפור מערכת האשפוז בהתאם להמלצות דוח ועדת מלמד. אנו מחויבים להמשיך לפעול עם האוצר על מנת לתקצב את המערכת באופן ראוי בכדי לתת סיוע נפשי לכל מי שזקוק לכך״.

מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר: "זהו עוד צעד בדרך להחלמת החברה הישראלית לאחר האסון שפקד אותנו, ועוד צעד להחזרתה של בריאות הנפש למקומה הטבעי והראוי, מתוך הבנה עמוקה שכך נבנה החוסן החברתי של כולנו. אני מברך על המתווה שנחתם, מודה לאגפים המקצועיים שעושים עבודתם נאמנה במסירות אין קץ, ומאחל בריאות הנפש לכל הזקוקים לה".

הממונה על השכר והסכמי עבודה, אפי מלכין: "המתווה שהושג, בעבודת מטה משותפת למשרדי האוצר והבריאות ולאחר שיח עם ההסתדרות, הוא מתווה טוב שצפוי להביא לשיפור במענה הפסיכולוגי שניתן לציבור על ידי מערכת הבריאות. מדובר במהלך זמני במערכת הבריאות שאנו מתכוונים להחליף בהסכם ארוך טווח לכלל הפסיכולוגים בשירות הציבורי. המתווה הוא תולדה של שיתוף פעולה ואמון בין כל הצדדים, ואני מקווה שהם יימשכו ויתרחבו. אני רוצה להודות לעובדות ועובדי אגף השכר והסכמי עבודה, מצוותי המו״מ ומהלשכה המשפטית, על ההירתמות והעבודה המקצועית." 

הממונה על התקציבים, יוגב גרדוס: "במסגרת עדכון תקציב המדינה והתאמתו לצרכים הדחופים ביותר למשק ולאזרחים בעת זו, חיזוק מערך בריאות הנפש הציבורי מהווה נדבך משמעותי. אנו מקווים כי צעד זה יביא לתוצאות כבר בטווח המיידי באמצעות הגדלת הזמינות במערכת הציבורית והיקף המענה הטיפולי לאלו הנזקקים לכך בימים אלו".