צוותי השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות נערכים לקראת האפשרות של כניסת נחילי הארבה לשטחי מדינת ישראל. הצוותים מצויים בקשר רציף עם ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) לקבלת תמונת מצב על תנועת הארבה בשטחי ערב הסעודית ומצרים, לנוכח החשש שהם יגיעו משם לשטחי ישראל.
 
במקביל, צוותים של משרד החקלאות החלו בבדיקת מלאי חומרי ההדברה הידידותיים, שאינם מסכנים את בני האדם, בהם יוכלו להשתמש במידת הצורך. במשרד הבהירו, כי נחילי ארבה אינם מסכנים בני אדם ובעלי חיים, אך הם מהווים רק מטרד באוויר ומזיקים לחקלאות.
 
במסגרת המעקב אחר תנועת נחילי הארבה עלה כי בעקבות הגשמים החריגים שפקדו את מזרח תימן וגבול אריתראה-סודן, החלה נדידת להקות ארבה לכיוון ערב הסעודית. בדוח שפרסם האו"ם בימים האחרונים, עלה כי חלה התקדמות בתנועתם של הנחילים לכיוון ישראל, אך המרחק ממנה עדיין גדול. לאור הנתונים, קיים חשש שנחילים יגיעו לדרום ומזרח הארץ.

 

במשרד החקלאות ציינו, כי בימים הקרובים התמונה תתבהר עוד יותר, והמשרד ימשיך לעדכן. בתוך כך, המשרד סקר את המצאות נחילי הארבה בעולם ונערך לקראת אירוע מתמשך מסוג זה. אתמול אף התקיימו ישיבות היערכות בניהול שר החקלאות, אורי אריאל. המשרד ממשיך לעקוב אחר האירוע, ומעדכן את כלל הנוגעים בדבר, לרבות ראשי המועצות האזוריות בדרום הארץ. 
 
כזכור, הפעם האחרונה בה נחילי ארבה הגיעו לארץ הייתה בשנת 2013. אז נצפו מבעוד מועד את כניסתם של להקות ארבה ותנועתן מאילת ועד הערבה. במהלך מיגור התופעה ועד לסיומה, פעלו צוותים של משרד החקלאות לנטר את השטחים ולרסס מהקרקע ומהאוויר שבעה ימים בשבוע מסביב לשעון, גם מהאוויר וגם מהקרקע, עד לסיומה. נחילי הארבה לא הותירו נזקים ממשיים בחקלאות המקומית.
 
ארבה המדבר הוא מזיק חקלאי בולט של צמחים. שכיחותו בשטחי המדינה תלוי, בין היתר, במזג אויר, בלהקות ארבה, גודלן ומהירות נדידתן. תפוצתו נרחבת, וקרובה ל-30 מיליון קמ"ר ב-60 מדינות. הארבה ניזון ממגוון רחב ביותר של מיני צמחים, וכן מעלים, פרחים, פירות, זרעים וקליפות עצים.