רובם הכולל של המבוטחים בקופות החולים מאמינים שקבלת שירות טוב ומהיר בעת מחלה קשה תהיה תלויה בקשרים. כך קובע דוח ביטוח הבריאות הממלכתי של מכון מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל המתפרסם היום. 60% ענו "כן בהחלט" ו־24% "כן במידה מסוימת". 92% מהמשיבים משלמים על ביטוח רפואי וולונטרי. 
 
זהו הסקר ה־12 של המכון, העוקב אחר תפקוד מערכת הבריאות מאז הוחל חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב־1995, במטרה לספק מידע לקביעת מדיניות ולשיפור השירותים מנקודת מבטם של המבוטחים. הסקר הנוכחי נערך במחצית השנייה של 2018, בשיתוף נציגי משרדי הבריאות והאוצר, קופות החולים והמוסד לביטוח לאומי, ורואיינו במסגרתו 3,508 איש בני 22 ומעלה בשלוש שפות (עברית, ערבית ורוסית). אלו מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.
 
עוד עולה ש־10% ויתרו בשנה האחרונה על טיפול רפואי או תרופה בגלל תשלום, 11% על שירות רפואי בגלל המרחק ו־29% על טיפול רפואי כלשהו בשל זמני המתנה. אולם בעלי הכנסות מהחמישון התחתון דיווחו בשיעורים גבוהים מהממוצע על ויתורים בשל תשלום (20%), מרחק (18%) וזמני המתנה (32%).
 

רופא המשפחה, שהוא התחנה הבסיסית עבור כל מבוטח במערכת הבריאות, מקבל התייחסות נרחבת בדוח, ו־72% מהמבוטחים מציינים שהם סומכים עליו "בהחלט" (75% בלאומית, 76% במכבי, 71% בכללית ו־66% במאוחדת). 85% פנו לרופא משפחה בשנה האחרונה (לעומת 89% ב־2016), יותר בלאומית (92%) ופחות במכבי (82%); 45% מהמבוטחים דיווחו שהביקור האחרון היה רק לצורך קבלת אישורים ומילוי טפסים (לעומת 35% ב־2016), ו־13% דיווחו שחוו הפרעה לביקור מצד גורם חיצוני. יש להדגיש כי שיעור הממתינים יותר מחודש לרפואה יועצת בקהילה, עלה מ־25% ל־33% בשנתיים האחרונות. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב מבוטחי הכללית (36%), אחריה בלאומית (35%), במכבי (31%) ומאוחדת (24%). 
 
התמונה שמצטיירת בדוח בנוגע לחוויית הציבור היא מורכבת, בלשון המעטה. לצד תחושת הביטחון המועטה הנוגעת לקבלת סיוע בעת מחלה קשה, נרשמה גם שביעות רצון גבוהה ביחס לקופות החולים. יעידו על כך הממצאים החיוביים: מתוך 45% המרואיינים שנזקקו לטיפול רפואי דחוף עבורם או עבור בן משפחה בשנה האחרונה, הרוב (66%) פנו למוקד טלפוני של הקופה או למוקד רפואה דחופה בקהילה, לעומת 42% שפנו לחדר מיון. כמו כן, כמחצית מהמרואיינים ביקשו התחייבות מהקופה בשנה האחרונה. מרבית המבוטחים (82%) שביקשו התחייבות בשנה האחרונה (כמחצית המבוטחים ביקשו) דיווח על הליך קל.