חוסר הסכמה שורר בין הצוותים הרפואיים לבין המטופלות בנוגע למידת התמיכה הנפשית אשר לה הן זקוקות בתהליך טיפולי פוריות והפריה בבתי החולים. כך עולה ממחקר רחב היקף שערך מכון מאיירס־ג'וינט־ברוקדייל. הממצא הבולט נוגע לצורך בשיפור של יישום הגישה הטיפולית הגורסת ש"המטופל במרכז", שלפיה ההעדפות, הצרכים והערכים של המטופל מנחים את קבלת ההחלטות הקליניות בעניינו.
 
כפי שעולה, הציון הממוצע שנתנו המטופלות לממד התמיכה הנפשית שהן מקבלות בטיפול עמד על 4 בלבד, בסולם שנע בין 1 ל־10. עד לעריכת מחקר זה, הצוותים לא היו מודעים לצורך בשיפור במדד התמיכה הנפשית. הציון הממוצע שנתנו לטיפול ביחידה שבה הם עובדים היה גבוה מאוד ועמד על 8.5. 
במדדים אחרים, המטופלות העניקו ציונים גבוהים יותר. המסוגלות המקצועית של הצוות המטפל, למשל, קיבלה מהן את הציון הגבוה ביותר - 8. אולם גם בהם יש מקום לשיפור ניכר בחלק מבתי החולים. למשל, בממד הנגישות והזמינות של הצוות המטפל, נעו הציונים של בתי החולים בין 5.5 ל־9.

עוד עולה כי אף שמנהלי היחידות מכירים את הגישה של "המטופל במרכז" ומצדדים בה, רק בחלק מהיחידות יש גורם מטפל מתחום בריאות הנפש כחלק מהצוות הקבוע ביחידה.