סיבת המוות השכיחה ביותר בישראל בשנת 2017 הייתה מחלת הסרטן ואחריה מחלות לב, כך מסרה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהנתונים עולה כי סרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה הם השכיחים ביותר בקרב גברים, אבל אחוז התמותה מהם (21.3%) נמוך לעומת מדינות ה-OECD. לעומת זאת, סרטן השד הוא סוג הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בישראל, ואחוז התמותה ממנו (21.8% מכלל הפטירות מסרטן) גבוה מאוד לעומת מדינות ה-OECD (במקום ה-26 מתוך 36 המדינות החברות).

בלמ"ס ציינו, כי שיעורי התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעשור האחרון ומחלות אלה הפכו לגורם הפטירה השלישי בשכיחותו משנת 2015, מעט לפני סוכרת.
בשנת 2017 נפטרו בישראל 44,596 תושבים, המהווים כחצי אחוז מאוכלוסיית המדינה. 50.8% מהנפטרים היו זכרים ו-49.2% נקבות. 82% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (65% היו מעל גיל 75 ו-39% מעל גיל 85). 6% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45 ו-1.3% היו תינוקות עד גיל שנה.
 

עשר סיבות המוות השכיחות ביותר גרמו ל-73% מכלל הפטירות. כרבע (25.2%) מכלל הנפטרים נפטרו ממחלקת הסרטן ו-22.8% ממחלות לב וכלי דם.
ממחלות לב (ללא מחלות לב ראומטיות) נפטרו 14.8% מהנפטרים. ממחלות זיהומיות נפטרו 5.6% מהנפטרים, מסוכרת – 5.2% וממחלות דם במוח (שבץ מוחי) – 4.7% מהנפטרים. שאתות ממאירות (סרטן) גרמו ל-25.1% מהפטירות בקרב הגברים ול-25.2% בקרב הנשים, בעוד שמחלות לב גרמו ל-15.6% מהפטירות בקרב גברים ו-13.9% מהפטירות בקרב נשים.

עוד עולה מפילוח הנתונים, כי סוגי הסרטן השכיחים ביותר בקרב הגברים היו, כאמור, סרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאה (23.1% מכלל הפטירות מסרטן), סרטן המעי הגס, החלחולת ופי הטבעת (10.9%) והסרטן הלבלב (8.6%). סוגי הסרטן השכירים ביותר בקרב הנשים, לעומת זאת, היו סרטן השד (21.8% מכלל הפטירות מסרטן), סרטן קנה הנשימה, הסמפונות והריאות (11%) וסרטן המעי הגס, החלחולת ופי הטבעת (10.2%). בקרב הגברים סיבת המוות השלישית בשכיחותה הייתה ממחלות זיהומיות (5.7% מהפטירות), כאשר גם בקרב הנשים סיבת המוות השלישית בשכיחותה הייתה מחלות זיהומיות (5.9% מהפטירות) ואחריה סוכרת (5.6%).

הבדלים בין המגזר היהודי לערבי
 
בתוך כך, מתברר כי התפלגות סיבות המוות של האוכלוסייה היהודית שונה מזו של האוכלוסייה הערבית בישראל, כאשר מחלות סרטן גרמו ל-25.2% מהפטירות בקרב היהודים, לעומת 21.3% בקרב הערבים, בעוד ששיעור הפטירות בקרב יהודים ממחלות לב עמד על 15.2%, לעומת 13.3% בקרב הערבים.

באופן דומה, גם במחלות זיהומיות שיעור הפטירות בקרב היהודים היה גבוה יותר לעומת ערבים – 5.9% ו-4.2% בהתאמה. לעומת זאת, שיעור התמותה ממחלות כלי דם במוח וממחלות כליה בקרב הערבים גבוהים משמעותית לעומת היהודים – פי-1.8 ו-1.7 בהתאמה.

עוד עולה מהנתונים, כי שיעור התמותה בתאונות דרכים בקרב הערבים גבוה פי-2.7 לעומת היהודים וברצח – פי-3.3 לעומת היהודים. לעומת זאת, בהתאבדויות השיעורים בקרב היהודים גבוהים פי-2.5 לעומת הערבים.

בלמ"ס ציינו עוד, כי מתחילת שנות ה-80 חלה ירידה גדולה בשיעורי התמותה ממחלות לב, בדומה לירידה הנצפית בעולם הערבי. לעומת זאת, שיעורי הפטירה מסרטן מצויה בתנודתיות לאורך השנים, אך המגמה הכללית היא של ירידה מתונה. כתוצאה מכך, מסוף שנות ה-90 חל היפוך בסיבות המוות המובילות – מחלות הסרטן הפכו להיות סיבת המוות העיקרית ולאחר מכן מחלות לב.

שיעור התמותה ממחלות זיהומיות עלו בעיקר בעשור האחרון ומחלות אלה הפכו לגורם התמותה השלישי בשכיחותו מאז שנת 2015. שיעורי התמותה מסוכרת עלו במהלך השנים והיא הפכה לגורם הפטירה הרביעי בשכיחותו, מעט לפני מחלות כלי דם במוח. עוד עולה מהנתונים, כי שיעורי התמחתה מדמנציה (המחלה השביעית בשכיחותה) ומאלצהיימר עלו בעיקר בעשור האחרון בקרב נשים וגברים. מהפילוח מתברר, כי השיעורים בקרב נשים גבוהים יותר לעומת הגברים.
בסיבת המוות פרקינסון שיעורי התמותה נותרו יציבים יחסית בשני העשורים האחרונים, על שיעורם בקרב הגברים גבוה יותר לעומת הנשים.