המרכז הלאומי להשתלות איברים שבמשרד הבריאות, פרסם היום (שני) את סיכום מספרי ההשתלות שבוצעו במהלך 2019. בשנה האחרונה נרשמה ירידה במספר ההשתלות לעומת 2018- 575 מקרי השתלה מתורמים (נפטרים וחיים) לעומת 592. עם זאת, מדובר במספר גבוה יותר מהשנים שלפני 2018: לאחר שמאז שנת 2014 נרשמה מגמה רציפה של עלייה מספרית:, מ-333 באותה השנה, דרך 433 ב-2015, 504 ב-2016, 520 ב-2017 וכאמור 592 ב-2018.

האיבר הכי נתרם הוא כליה, עם 143 תרומות, לאחר מכן כבד עם 76, 37 מקרים של תרומת שתי ריאות, ו-21 של הלב. 15 פעמים נתרמה ריאה אחת. כמו כן היו תשע תרומות של כבד וכליה, שמונה של כליה ולבלב, שני מקרים של שתי כליות בתורם אחד, ועוד מקרים ספורים של תרומות יחידות.

לגבי תרומות כליה מתורמים חיים, השנה שעברה נרשמו 248 מקרים, תוך שמירה על מגמה של עלייה עקבית בעשור האחרון (מ-69 ב-2009 ועד 231 אשתקד). כמו כן, 12 השתלות של אונת כבד בוצעו מתרומה של אנשים חיים (ירידה מ-17 אשתקד).

במרכז הלאומי להשתלות מציינים כי 47% מסך המושתלים קיבלו השתלה בזכות שהיו חתומים על כרטיס אדי, דבר שהעניק להם קדימות בתור.

בתחום השתלת הרקמות קשה להצביע על מגמה בולטת בעשור האחרון, אולם לעומת שלוש השנים האחרונות נרשמו ירידות קלות בתרומת האיברים הבאים: 834 השתלות קרנית, וכך נבלמה לראשונה עלייה עקבית שנרשמה מאז 2013 עם 567 השתלות ועד 864 השתלות ב-2018; 159 השתלות עצם או גיד (לעומת 215 ב-2018 ו-157 ב-2017); 37 השתלות עור (לעומת 51 אשתקד ו-35 ב-2017), ו-63 מסתמי לב (לעומת 67 אשתקד ו-55 ב-2017).

בשנה החולפת נרשמה פריצת דרך בתחום תרומות הכליה המוצלבות מתורמים חיים, כשלראשונה בעולם נעשתה הצלבה בין שתי מדינות, צ'כיה וישראל (מאגר בינלאומי שבקרוב צפויות להיכנס אליו מדינות נוספות). ככלל, בוצעו בשנת 2019 29 השתלות כליה מתורמים חיים באמצעות הפעלת מאגר ארצי ובינלאומי להשתלות כליה בין זוגות שאין בניהם התאמה: 14 הצלבות מתוכן 13 זוגות ושלישייה אחת (כלומר שש השתלות), אשר שלוש מהן בוצעו בצ'כיה בחולים מקומיים כאמור.

"תכנית ההצלבה הארצית והבינלאומית מרחיבה את האפשרויות למצוא התאמות בין בני משפחה שלא נמצאה בניהם התאמה, ובכך לקדם את ההשתלה", אומר יו"ר ועדת ההיגוי של המרכז להשתלות,  פרופ' רפי ביאר. "המיוחד בתכנית זו שניתן להצטרף אליה גם זוגות שהחולה שבהם טרם החל בטיפולי דיאליזה, דבר שאינו מתאפשר ברשימה הארצית מתורמים נפטרים".