במסגרת תוכנית לאומית למאבק בהתמכרויות הוקצו בהחלטת הממשלה, שהובאה אתמול לאישור, 85 מיליון שקל עבור התקציב. בעקבות ההחלטה הטיפול במתמכרים יועבר לידי קופות החולים, מה שיעניק למטופלים שירות זמין יותר. 60 מיליון שקל יוקצו לטיפול בהתמכרויות לחומרים ו־25 מיליון יועברו לטיפול בהימורים.

הטיפול במכורים (אלכוהול, סמים, תרופות מרשם והימורים) בישראל כיום כולל מספר רב של גורמים מטפלים אפשריים. טיפול זה אינו נותן מענה לכלל אוכלוסיית היעד, והממשק בין הגורמים המטפלים השונים חלקי וחסר.

כמו כן, קיים חוסר בכוח אדם במערך בריאות הנפש בכלל, וכוח אדם בעל הכשרה ייעודית לטיפול בתחום ההתמכרויות בפרט. הטיפול שניתן כיום מטעם המדינה מוענק בעיקר לאוכלוסיית הקצה ובהיקף נמוך. משרד הבריאות מטפל בשנה בכ־7,400 אנשים ומשרד הרווחה מטפל בכ־20 אלף אנשים, זאת כאשר על פי אומדנים שונים היקף האוכלוסייה של משתמשים לרעה או מכורים בישראל נע בין 120 אלף אנשים ל־615 אלף.

במסגרת החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה בחודש אוקטובר, שקיבלה תוקף של החלטת ממשלה, הוחלט על הקמת ועדה בין־משרדית לקידום מערך הטיפול בהתמכרויות ובחינת העברת האחריות לקופות החולים.

בהתאם, מונתה ועדה בין־משרדית שמטרתה לפעול לבחינת ומיפוי אוכלוסיית המכורים הנצרכים לשירותי גמילה מהתמכרויות. מטעם מפלגת תקווה חדשה, שהתחייבה לפני הבחירות ליזום תוכנית לאומית למאבק בתופעת ההתמכרויות, נמסר אתמול בתגובה כי "ההחלטה תביא להשקעה חסרת תקדים בנושא, גיוס כוח אדם ומענה אפקטיבי, נגיש ויעיל יותר בתופעה. המטופלים יוכלו לקבל טיפול בזמינות גבוהה יותר ובמרפאות קרובות לביתם".

שר המשפטים גדעון סער: "ישראלים רבים סובלים מתופעת התמכרות שפוגעת באורח חייהם והם לא זוכים לטיפול. עד היום הנושא לא טופל ותוקצב כראוי. החלטת הממשלה תביא להשקעה חסרת תקדים של 85 מליון שקל, ותשים קץ לסבלם של מטופלים שנשלחים כיום לגופים רבים שמטפלים בתופעה ללא אמצעים.

"עם יישום ההחלטה יוכלו המטופלים לקבל טיפול במרפאות זמינות וקרובות יותר. אני מבקש להודות לשר הבריאות ניצן הורוביץ על השותפות במהלך".