משרד הבריאות פרסם השבוע דוח הסוקר את פעילותם של 27 בתי החולים הכלליים־ציבוריים בשנת 2019. בדוח הוזכרו לראשונה הנתונים הכלכליים על התוספת שניתנה על ידי משרד הבריאות לבתי החולים בתקופת הקורונה 2020־2021. סך הכל בשנת 2021 ניתנו 7.1 מיליארד שקל לבתי החולים, מתוכם 531 מיליון שקל לבתי החולים של כללית, 505 מיליון שקל לבתי החולים הציבוריים ו־714 מיליון שקל לבתי החולים הממשלתיים.

בשנת 2020 ניתנו 323 מיליון שקל לבתי החולים של כללית, 356 מיליון שקל לבתי החולים הציבוריים ו־714 מיליון שקל לבתי החולים הממשלתיים. התשלומים הועברו על מנת לתגבר כוח אדם, על הוצאות בדיקות קורונה, הסעות לעובדים בזמן סגרים ועוד, והם הועברו בהתאם לדיווחים של בתי החולים ולביצועים בפועל. עוד עולה מהנתונים כי התשלום למחלקות מתפרצות (קורונה) היה 224 מיליון שקל לבתי החולים של כללית, 182 מיליון שקל לבתי החולים הציבוריים ו־504 מיליון שקל לבתי החולים הממשלתיים.

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש: "בתי החולים בישראל הם עמוד תווך משמעותי וחיוני במערכת הבריאות הלאומית. הדבר קיבל משנה תוקף בשלוש השנים האחרונות, שבהן העולם התמודד עם התפרצות מגיפת הקורונה, כשמערכת הבריאות ובכללה בתי החולים מציגה יכולת מרשימה. מצבם הפיננסי של בתי החולים בישראל מורכב, ולמרות זאת היכולת של המערכת להגיב למשבר בשעת חירום מעוררת כבוד. אני מודה לצוותי ארגוני הבריאות ולעובדי משרד הבריאות, שעושים לילות כימים על מנת לאפשר למערכת חשובה כל כך להמשיך ולפעול במסירות, תוך אתגרים לא פשוטים".

חיים הופרט, סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור במשרד הבריאות מוסר: "בשנה האחרונה ביצעו משרדי הבריאות והאוצר שינוי יסודי באופן תקצוב בתי החולים במדינת ישראל. תקנות 'מודל התקצוב הלאומי' נותנות ודאות תקציבית וקובעות פרמטרים שקופים ואחידים לחלוקת התקציב לבתי החולים, זאת לצד הגברת האחריות במערכת האשפוז".