מחקר דרום קוריאני שפורסם בכמה אתרים רפואיים מובילים בעולם גורס כי מעשנים העוברים לחלופות עישון, דוגמת אידוי וחימום טבק, חשופים פחות למחלות לב וכלי דם.

האיגוד הרפואי האמריקאי לקרדיולוגיה (American College of Cardiology), מצהיר בפרסום רשמי כי זהו מחקר חשוב אשר על פי ממצאיו אפשר לטעון שחלופות עישון ללא בעירה (NNTP) עשויות להוות חלופה בהפחתת נטל התלות בסיגריות. האיגוד קורא לקיום מחקרים נוספים כדי לאשר את הממצאים גם בקרב נשים, וכדי לקבוע את ההשפעה של החלופות השונות, לרבות מוצרי אידוי ניקוטין (Nicotine Vaping Products) ומוצרי טבק לחימום (Heated Tobacco Products).

בישראל, למרות סדרה של חוקים מגבילים ומיסוי מהגבוהים בעולם על סיגריות ומוצרי עישון, שיעור המעשנים נותר ללא שינוי בעשור האחרון. בריטניה, ומדינות נוספות כמו יפן, ניו־זילנד, שוודיה ועוד מתמודדות עם הבעיה בצורה שונה. המחקר שבוצע בקוריאה מצטרף למגמה זו ופרסומו מספק מידע חשוב לציבור. 

המחקר נערך במדינה שבה מספר המעשנים הוא בין הגבוהים בעולם ומספר המתים המוערך בשנה כתוצאה מנזקי עישון סיגריות קרוב ל־47 אלף איש. מימונו נעשה על ידי שירותי הבריאות והרווחה בקוריאה, שבדקו מה ההשפעות של הפסקת עישון סיגריות רגילות ומעבר לחלופות של אידוי או חימום טבק בהקשר למחלות לב וכלי דם. למסקנות המחקר יכולות להיות השפעות על השימוש בתחליפי סיגריות בוערות ככלי להפחתת מספר המעשנים והתמודדות עם מגיפת העישון העולמית. 

הנבדקים עברו בדיקות סקר מקיפות בשתי תקופות זמן, במהלך חמש שנות המחקר. הקבוצות שנבדקו היו מעשני סיגריות רגילות/בוערות, נגמלים אשר לא מעשנים כלל, משתמשים ששילבו בין סיגריות רגילות לחלופות  ומשתמשים אשר החלו כמעשני סיגריות ועברו באופן מלא לחלופות בתקופת המחקר, כאשר נעשה שימוש בכלים סטטיסטיים להערכת סיכון התחלואה בקרב הקבוצות השונות ובהתאמה לאופי בצריכה.

מסקנות המחקר היו כי מעבר של מעשני סיגריות רגילות לשימוש בחלופות עישון ללא בעירה, כמו חימום טבק או אידוי (Noncombustible Nicotine or Tobacco Product) היה קשור בסיכון נמוך יותר לתחלואה במחלות קרדיו־וסקולריות מאשר המשך עישון של סיגריות בוערות (Combustible Cigarettes), כאשר מעשנים שייגמלו באופן מלא חשופים לסיכון מופחת עוד יותר מאשר אלו שעברו לחלופות. מגמה זו הייתה זהה בכל קבוצות המחקר.

בישראל הגישה לתחליפי עישון כמו סיגריות אלקטרוניות ומוצרי חימום טבק הינה שהם "בדיוק כמו סיגריות רגילות", כאשר לאחרונה גם עלו המסים על חלק מהתחליפים הללו.