מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מותח ביקורת על ההתנהלות בפיתוח חיסון ונוגדנים נגד נגיף הקורונה במכון למחקר ביולוגי בישראל. "הסכום שהושקע בפרויקט פיתוח החיסון והנוגדנים עומד על כ-230 מיליון שקל. ביולי 2022 הפרויקט נסגר בלי שפיתוחם וייצורם של החיסונים הושלם", הוא קובע – "אומדן התקציב הנדרש להשלמת פיתוח החיסון עמד על כ-1.4 מיליארד שקל". עם זאת, עד אוגוסט 2022, כבר אושרו בעולם41 חיסונים נגד נגיף הקורונה.

מבקר המדינה טוען, כי הצעת המכון לראש הממשלה, אשר בעקבותיה ניתנה ההנחיה, לא עלתה בקנה אחד עם היכולות המוגבלות של המכון בתחום הייצור לפני התפרצות מגפת הקורונה. עוד נטען בדו"ח, כי המל"ל איפשר להעלות לדיון את נושא החיסון ולהציג את ההצעה לראש הממשלה, למרות שהיה מודע לכך שמטה עוזר שר הביטחון לא ידע בעוד מועד על מכתב מנהל המכון ולא קיים תהליך בקרה בנושא. 

מבקר המדינה קובע, כי "הפרויקט נוהל שלא בהתאם לנהלים התקפים במכון, ומטה עוזר שר הביטחון איפשר את התנהלות הפרויקט בלי שהתקיימו תהליכי הבקרה הנדרשים".

 לוח הזמנים הצפוי לביצוע הפרויקט התארך מכ-11 חודשים לכ-36 חודשים, והתוספות התקציביות הוצגו בחלקים ולא כתמונת מצב מלאה (עלייה מכ-63 מיליון שקל לכ-1.4 מיליארד שקל). "בכך נמנע שיקוף מלא של לוח הזמנים הצפוי וההשקעה הנדרשת לפרויקט, שעד למועד סיום הביקורת הושקעו בו כ-230 מיליון שקל", נטען עוד בדו"ח. "במועד סיום הביקורת, יולי 2022, פרויקט החיסון והנוגדנים במכון, שהוגדר כמשימה לאומית, נסגר בלי שפיתוחם וייצורם של החיסונים והנוגדנים הושלם, ובלי שהם אושרו לשימוש בבני אדם".

בסיכום הדו"ח קובע אנגלמן: "הפרוייקט נכשל. המכון הביולוגי הציג מצג שווא של התקדמות ועלויות, כאשר המציאות היתה שונה לחלוטין. גם אם ניתן לקבל זאת בתקופה הראשונית של מצב החירום, אסור להסכים להתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין בתקופה לאחר מכן".

המבקר אנגלמן ממליץ כי מטה עוזר שר הביטחון והמכון יערכו תהליך להפקת לקחים לגבי הליך פיתוח החיסון על ידי המכון, בפרט לשם חידוד מנגנוני הבקרה בתהליכי הפיתוח והייצור המבוצעים במכון.

תגובת משרד הביטחון בנושא פיתוח חיסון ונוגדנים נגד נגיף הקורונה במכון למחקר ביולוגי: "התפרצות מגפת הקורונה, בראשית שנת 2020, לוותה ברחבי העולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט בתחושה של מצב חירום עם רמת אי וודאות גבוהה באשר למאפייני הנגיף והיקפי התחלואה והתמותה הצפויים. בנסיבות אלו, פעל המכון למחקר ביולוגי בתחושת שליחות ודחיפות לאומית והציע לדרג המדיני פרויקט לפיתוח חיסון, שהתנעתו אושרה ותוקצבה. בפיתוח החיסון, המכון הביולוגי התבסס על יכולת מדעית ייחודית והציג התגייסות מלאה ומרשימה של צוותי המחקר והפיתוח. החיסון שפותח בתוך כתשעה חודשים, בתקציב ובכח אדם נמוכים משמעותית מגופים אחרים בעולם, עבר בהצלחה שני סבבים של ניסויים קליניים, תוך בקרה של הדרגים השונים לרבות משרד הבריאות. תהליכי הייצור והניסויים הופסקו לאחר חיסון מרבית אזרחי המדינה. הישגי המכון הביולוגי חשובים וראויים גם בקנה מידה בינלאומי. למרות שפיתוח החיסון לא הסתיים בהליך מסחור, ההשקעה בפיתוח החיסון שידרגה את יכולות המכון להתמודדות עם איומים ביולוגיים וכימיים. משרד הביטחון מברך על הביקורת ורואה בה כלי חשוב לבחינה והתאמת נהלי העבודה. כלקח מהטיפול במגפת הקורונה, הוחלט בין השאר במשרד הביטחון להעביר את האחריות בנושא המענה לפנדמיה לרשות החירום הלאומית (רח״ל). ההעברה בוצעה בצורה מסודרת בשנת 2022 לרבות תכנית 'נחשול בריא'".