המשבר בבתי החולים הציבוריים מחריף: מנהלי בתי החולים 'הדסה' ו'שערי צדק' שבירושלים, שיגרו מכתב להסתדרות, בו טענו כי לאור סירובו של משרד האוצר להעביר להם את המימון הנדרש, אין להם את היכולת לשלם לעובדיהם את תוספות השכר שהובטחו להם במסגרת ההסכם עם ההסתדרות בסכום של 6,000 שקלים. 

הודעה זו מהווה החרפה של המשבר ועשויה להביא את ההסתדרות במרחב ירושלים לממש את האיום שלה ולהשבית את מערכת הבריאות בבירה עוד לפני חג הפסח. 

"אנחנו, מנהלי בתי החולים  הדסה ושערי צדק, המעסיקים העיקריים בעיר ירושלים, עם למעלה מ-10,000 עובדים, יחד עם חמישה בתי החולי ציבוריים-עצמאיים, רוצים ולא יכולים לבצע את התשלומים בהעדר מקור תקציבי ותזרימי.העובדים במרכזים אלה לא נחותים מעובדי בתי החולים בשאר הארץ", כתבו מנכ"ל 'הדסה' פרופ' יורם וייס ומנכ"ל 'שערי צדק' פרופ' עופר מרין במכתב ליו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים דני בונפיל.

ראשיתו של המשבר, היא בהסכם שנחתם בין משרד האוצר להסתדרות ובו התחייבות למתן תוספת של 6,000 שקל במשכורת של חודש מרץ לכלל עובדי המגזר הציבורי. בעוד בתי החולים הממשלתיים קיבלו תקציב ייעודי למתן התוספת, בתי החולים הציבוריים הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, הסקוטי, הצרפתי והאנגלי, לא קיבלו תקציב עבור התוספת.

 מנהלי בתי החולים הציבוריים טענו במכתב ששיגרו למשרד האוצר, כי גורמי המקצוע מסרבים להעביר את הכספים לטובת התוספת לעובדים ולטובת התוספת בגין העלאת שכר המינימום שנכנסת לתוקף בחודש הקרוב.

"נכון להיום, כשבוע לפני המועד המתוכנן לתשלום התוספות לעובדים, גורמי המקצוע במשרדיכם מסרבים להודיע כי יועמד המימון הנדרש לבתיה"ח העצמאיים לביצוע התשלום האמור לעובדיהם, בין אם באמצעות העמדת התקציב המתאים - כפי שנעשה עבור בתי החולים הממשלתיים, ובין באמצעות גילום מידי של ההתייקרויות במחירי הפיקוח - כפי שמתחייב לפי חוק הפיקוח", נאמר במכתב ששיגרו כלל מנהלי בתי החולים הציבוריים לשר האוצר ולמשרד האוצר.

במכתבם הם התריעו כי הטלת התוספת על הקופה הריקה של בתי החולים הציבוריים, עלולה להעמיד בסכנת התמוטטות את אחד או יותר מבתי החולים הציבוריים, שגם כך סובלים מגרעון גדול בתקציב.

בעקבות ההבנה שבתי החולים הציבוריים בירושלים לא ישלמו את התוספת, פנה יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים דני בלונפיל למנהלי בתי החולים והתריע בפניהם, כי אם התוספת לא תשולם בימים הקרובים ההסתדרות לא תהסס להשבית את מערכת הבריאות בבירה.

מתגובת מנהלי בתי החולים בירושלים עולה כי לאור סירובו של האוצר להעביר את הכסף, הם לא יוכלו לעמוד בדרישת ההסתדרות מה שעלול להוביל להשבתת מערכת הבריאות בירושלים בימים העמוסים של ערב פסח.