ירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה ביותר במדינה וכיום עומד מספר תושביה על כ־984,500 נפש. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שפרסמה נתונים לרגל יום ירושלים. בסוף שנת 2022 60.8% מתושבי ירושלים היו יהודים ואחרים ו־39.2% ערבים. עוד עולה מפילוח הנתונים כי כ־29% מכלל התושבים חרדים והיוו כמחצית מהאחרים בירושלים.

במהלך שנת 2022 גדלה אוכלוסיית יושלים בכ־13,200 תושבים. 15,500 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר, כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי (מספר העוזבים אל ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל העיר). בית שמש, תל אביב ובני ברק הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים.

עוד עולה כי בית שמש, תל אביב וגבעת זאב הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר. שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפוייה ללדת במהלך חייה) בירושלים עומד על 3.86 ילדים לאישה. בקרב יהודיות ואחרות היה השיעור 4.39, בהשוואה ל־3.0 בממוצע הארצי ואילו בקרב ערביות השיעור עמד על 3.09, לעומת 2.85 בממוצע הארצי.

גיל האם הממוצע בלידה הראשונה בירושלים נמוך מהממוצע הארצי – 24.9 שנים, לעומת 27.8. משק בית ירושלמי מונה 3.75 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.19 נפשות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בשנת 2022 היה 50.4%, לעומת 63.3% בממוצע הארצי.

86.2% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם. כשני שלישים (65%) מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה גרים בעיר מאז לידתם, לעומת 34% בממוצע הארצי. 89% מהירושלמים בני 20 ומעלה מרוצים מחייהם (זהה לשיעור הארצי) – 93% מהיהודים ו־82% מהערבים. 86% מתושבי ירושלים משתמשים באינטרנט.

בשנת הלימודים 2021־2022 למדו בבתי הספר היסודיים בחינוך העברי בירושלים 85,144 תלמידים, מהם כ־58 אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ־15 אלף בפיקוח הממלכתי־דתי וכ־12.2 אלף בחינוך הממלכתי. כמחצית (52%) מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה במחוז ירושלים היו תושבי המחוז.