פרסום ראשון: משרד הרווחה והביטחון החברתי וקרן רש"י וג'וינט-אשלים מפרסמים לראשונה את התוכנית "עיר מקדמת זכויות". התוכנית שמה לה ליעד לטפל בתופעה של אי־מיצוי זכויות ושירותים חברתיים - שבה הזכאים לקצבאות ולשירותים חברתיים אינם מממשים בפועל את זכאותם לקבל את הקצבה או השירות.

תופעה זו מעידה על כך שעצם העיגון בחוק או בנהלים של זכויות חברתיות כגון שירותים וגמלאות אינו מספיק, ואינו מבטיח את הנגישות בפועל לאותן זכויות. אזרחים רבים אינם מקבלים את הזכויות והקצבאות שלהן הם זכאים, כגון: קצבת זקנה, אבטלה, דמי לידה, דמי מילואים, כמו גם שירותים חברתיים שונים, וזאת בשל כמה סיבות: היעדר מודעות לזכאות, מחסור במיומנויות שפתיות, דיגיטליות ובירוקרטיות ועמדות שליליות וחוסר אמון כלפי הממסד/הארגון נותן השירות. התוצאה הישירה של כל אלה היא שאותם זכאים אינם מקבלים את הזכויות, הקצבאות והכספים שמגיעים להם.

מטרת התוכנית "עיר מקדמת זכויות" היא להנגיש ולמקסם את מיצוי הזכויות והשירותים הללו. הרשויות המקומיות, שמכירות את אופי הקהילה והתושבים בתחומן, יובילו תפיסת אחריות חדשנית ויפתחו יכולות לסיוע לתושבים בהיותן עוגן בהפעלת התוכנית.

ברשויות המשתתפות בתוכנית הפיילוט יוקמו מרכזים הכוללים מערך אנשי מקצוע, פעילים קהילתיים ומתנדבים מתחומי הסיוע, העו"ס והמשפטים, שיפעלו לפיתוח אסטרטגיה יישובית בתחום מיצוי הזכויות ובאיתור הזכאים, ינהלו מערך נתונים יישובי עדכני ובכך יסייעו לתושבי הרשות לממש את זכויותיהם ולקבל את כספם.

מנהלת אגף משאבי קהילה במשרד הרווחה והביטחון החברתי דליה לב־שדה מסבירה: "'עיר מקדמת זכויות' תפעל כפיילוט ב־30 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים. התוכנית מוגדרת מניעתית, והיא תפנה לכלל האזרחים ולא רק לאלו המוכרים לרווחה. היא מבוססת על גישה פרואקטיבית - פנייה יזומה לזכאי קצבאות על מנת ליידע אותם על זכויותיהם ולסייע במיצוין כדי לאפשר להם להגדיל את הכנסתם הפנויה ולשפר את מצבם באמצעות תוכניות ושירותים שונים בקהילה". ועדה ממשלתית בין־משרדית הכוללת 15 משרדי ממשלה תלווה את התוכנית, ותסייע בפישוט תהליכים בירוקרטיים.

מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י, מוסיפה: "המציאות הישראלית שבה אזרחים רבים אינם ממצים זכויות המוקנות להם על פי חוק מעוררת דאגה בבואנו לבחון את הסיכוי של החברה הישראלית לצמצם פערים חברתיים. הרשות המקומית היא גורם משמעותי ביכולתה לראות את צורכי האזרחים ולאפשר רצף שירותים מותאם, והתוכנית צפויה להרחיב את שיעור מיצוי הזכויות בישראל ולסייע בצמצום פערים - דבר שנדרש בעת הזו יותר מתמיד, לאור העלייה ביוקר המחיה והתחזיות הדמוגרפיות המורכבות".

ד"ר אריאל לוי, מנכ"ל ג'וינט־אשלים, אומר: "יש שיעורי אי־מיצוי זכויות גבוהים, בעיקר בקרב אוכלוסיות פגיעות ומודרות בחברה הזקוקות לסיוע זה במיוחד. עיר אשר מקדמת זכויות באופן אקטיבי מאפשרת מימוש זכויות אופטימלי בפועל, ובכך גם את שיפור איכות החיים".