ד"ר ועו"ד אורית רישפי מציעה תוכנית האצה לשוויון מגדרי – אקסלרטור. תוכנית מעשית הכוללת חקיקה מחייבת, הטלת קנסות הכשרות מקצועיות אפליקציות יוזמות ומיזמים בתחומי האומנות והתרבות.

לא חסרות דוגמאות מהעבר, המוכיחות שנשים אשר היו בעלות תפקיד מפתח בעת המלחמה מצאו את עצמן מול שוקת שבורה לאחר מכן. הספירה לאחור החלה, הבחירות המקומיות מתקרבות, ה-27 פברואר בפתח. חייבות להפוך את רצוי למצוי.

רישפי היא יו"ר וממייסדות עמותת כ"ן, WePower, חברת הנהלה מאז ההקמה ועד היום. פעילה ויזמת חברתית, ייסדה ויו"ר של פורום אח"מ, ארגון חברי וחברות המועצות ברשויות המקומיות בישראל. מנהלת עסקים בארץ ובחו"ל, דירקטורית בחברות פרטיות, נסחרות וממשלתיות, בין השאר, 
נת"ע הרכבת הקלה. מרצה ותיקה בשערי מדע ומשפט, מלמדת "רגולציה בתכנון עירוני ואזורי.

חברה בועדות ממשלתיות, בין האר, ועדות איתור למשנים ליועמשי"ת, סוגיית רישוי כלי ירייה, ועדה קרואה עיבלין ועוד. יו"ר ועדה לתכנון ובנייה, חברת מועצת העיר הרצליה בעבר, מועמדת לראשות העיר הרצליה.