לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר המורשים לנהוג ברכב מנועי הגיע בסוף שנת 2023 ל-5.1 מיליון – עלייה של 3.1% לעומת סוף שנת 2022. מספר המורשים גדל באופן יחסי פחות לעומת שנת 2022, כאשר אז נרשם גידול של 4% לעומת 2021. מפילוח נתוני הלמ"ס עולה, כי כ-73% מבני 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה.

חלקן של הנשים מותוך כלל המורשים לנהוג עמד בסוף שנת 2023 על 45%, בדומה לשנת 2022. חלקן של המורשות לנהוג מתוך אולוסיי הנשים בנות 16 ומעלה היה 65%. זאת, לעומת 82% מאוכלוסיית הגברים בני 16 ומעלה המחזיקים ברישיון נהיגה. לעומת שנת 2022, אשתקד חלה עלייה של כ-4% בקרב בני 18-16 המחזיקים ברישיון נהיגה.

עוד עולה מהנתונים, כי 13.9% מהמורשים לנהוג הם בני 65 ומעלה, בדוה לחלקם באוכלוסייה (12.6%). כ-76% מכלל המורשים לנהוג הם יהודים וכ-20% ערבים (בדומה לחלקם באוכלוסייה – 21.1%). בסוף שנת 2023, היו בממוצע 1.2 מורשים לנהוג לרכב מנועי אחד.

בין 40% ל-41% מכלל המורשים לנהוג ביישובים לקיה וכסיפה מורשים לנהוג ברכב משא, לעומת 10.8% בממוצע הארצי. המורשים לנהוג באופנוע היוו כ-22%-21% מכלל המורשים לנהוג ביישובים אזור, תל אביב, רמת גן, גבעתיים ואילת (לעומת 13.2% בממוצע הארצי).

כ-82% מכלל המורשים לנהוג מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מחמשה שנים וכ-8% מחזיקים ברישיון נהיגה פחות משנתיים. עוד עולה מהנתונים, כי שיעור בעלי הרישיון עולה עם ההשכלה, מ-54% בקרב חסרי תעודה על השכלה עד 89% בקרב בעלי תעודה אקדמית. 56% מבני 20 ומעלה (כ-3.2 בני אדם, המהווים כ-70% מבעלי רשיונות הנהיגה) נוהגים חמש-שבע פעמים בשבוע.

8.3% נוהגים שלוש-ארבע פעמים בשבוע, 10% נוספים נוהגים פעמיים בשבוע או פחות ו-5% (6.4% מבעלי רישיונות נהיגה) אינם נוהגים כלל. מהסקר החברתי של הלמ"ס עולה, כי רק 54% מבני 20 ומעלה מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות באזור בו הם מתגוררים.