בצל המשך המלחמה ברצועת עזה ובצפון: סקר שיזם היועץ האסטרטגי יוסי טאטיקה ושנערך על ידי "לזר מחקרים" באמצעות panel4all, עולה כי רוב הציבור הישראלי (60%) מדווח על כך שהרגשות הדומיננטיים שלו בתקופה האחרונה הם שליליים - במיוחד ייאוש (24%) וחרדה (23%). השאר (40%) מדווחים על הרגשה טובה, שהמרכיב הדומיננטי בה הוא התקווה (29%).

68% מהנשים חשות רגשות שליליים, בעיקר חרדה (32%). עוד עולה כי משיבים עד גיל 60 הרבה יותר פסימיים ממשיבים מבוגרים יותר. 59% מהחילונים חשים רגשות שליליים, לעומת 40% מהחרדים ו־49% מהדתיים. באופן כללי, ככל שעולה גיל המשיבים, כך מדווחים יותר על רגשות חיוביים. הסקר נערך בקרב 513 נשאלים, יהודים וערבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל.