בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע הבוקר (שני) את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בפרשת מעטפות הכסף. בכך הפכו השופטים את החלטתם הקודמת לזכות את ראש הממשלה לשעבר. ראש הממשלה לשעבר הורשע בסעיפים של הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.השופטים קבעו כי בהקלטות ובעדות של ראש לשכתו של אולמרט לשעבר, שולה זקן, יש כדי לשנות את ההחלטה הקודמת של בית המשפט, ביולי 2012, לזכות את אולמרט מהחשדות בפרשה.בהכרעת הדין כתבו השופטים: "הנאשם נמנע מלהעיד בשלב זה וקבענו כי ההימנעות משמשת חיזוק למשקל הראיות של התביעה. השופטים קבעו כי נוכח הממצאים העובדתיים החדשים, אנו משנים את מסקנותינו בהכרעת הדין וקובעים כי היסודות העובדתיים של עבירת מרמה הפרת אמונים הוכחו, הן הרכיב העובדתי והן הרכיב הנסיבתי".עוד קבעו השופטים כי הוכחה מודעותו של הנאשם לכל היסודות העובדתיים ועל כן הוכח גם היסוד הנפשי. "התוצאה היא כי הוכחו יסודות העבירה ויש להרשיע את הנאשם".השופטים התייחסו גם למתחם הענישה וציינו כי לפי סעיף 415 לחוק העונשין, "המקבל דבר במרמה דינו שלוש שנות מאטסר ואם בנסיבות מחמירות - 5 שנים.השופטים התייחסו להרשעת אולמרט בעבירה נוספת: "הנאשם העלים מהמבקר את עצם קיום כספי המזומן בקופה והשימושים הפרטיים שנעשו בה. טלנסקי ואחרים נתנו לאולמרט כספים במשך שנים כתרומה פוליטית ואולמרט עשה בהם שימוש פרטי ואסור, נתן לראש לשכתו, עובדת ציבור... עשרות אלפי דולרים".התרומה הפוליטית הפכה לנכס פרטי ואישי של הנאשם... הכספים שהעביר טלנסקי היו חלק מהותי מהקופה. עצם קיומה נשמר בסוד. הנאשם סיכם בע"פ עם זקן כי תקבל כספים מדי שנה על מנת שתמשיך לעבוד עמו ולצידו. בעצם הסכמה זו מלמדת על מודעות ולשימוש פרטי בכספים הללו".השופטים מציינים כי המסקנה היא שהוכחו יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה, וקבעו כי הנסיבות מחמירות משלושה טעמים: 1. מדובר בסכומי כסף גדולים. 2. הדיווחים הכוזבים למבקר המדינה נמשכו מספר שנים. 3. תפקידו הרם של הנאשם.השופט יעקב צבן אמר כי הם שוללים את גרסתו של אולמרט ביחס לכספים. אולמרט טען אז כי הכספים התקבלו על פי חוק לצורך מימון קמפיין הבחירות בו השתתף. הוא טען בזמנו כי קופת המזומנים היא קופה פוליטית. בניגוד לכך, הפרקליטות טענה שהיא מיועדת לצרכים של הנאות אישיות. השופט משה סובל קבע בחוות דעתו כי הוא מסכים לתוצאה, אך הציג ניתוח משלו לגבי האופן שבו הקביעות העובדתיות החדשות בהכרעת הדין המשלימה מובילות לשינוי התוצאה שנפסקה בהכרעת הדין המקורית ולהרשעת הנאשם בעבירות שיוחסו לו בפרשת טלנסקי.השופטת רבקה פרידמן-פלדמן קבעה בחוות דעתה, כי היא מסכימה לתוצאה, ועם זאת ציינה כי די היה בממצאים העובדתיים שנקבעו בהכרעת הדין המקורית כדי להרשיע את הנאשם בעבירות שיוחסו לו בפרשת טלנסקי וביססה זאת על הקביעות העובדתיות הבאות: העברת סכומי כסף גדולים מטלנסקי לנאשם; סיוע של הנאשם לעסקיו של טלנסקי; החזקת כספי מזומן אצל עו"ד אורי מסר וניתוח עובדתי ומשפטי של יסודות עבירות הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה.ההגנה: "בכוונתנו לערער"מצוות ההגנה של אולמרט נמסר לאחר הכרעת הדין: "אנו מצטערים ומאוכזבים מפסק הדין. ההחלטה היום התקבלה למרות שקריה הבוטים של שולה זקן בבית המשפט, ולמרות שצוות ההגנה הוכיח באופן חד וברור בדיונים, כי זקן ערכה, מחקה ועיבדה את הקלטות באופן מניפולטיבי וכי הקלטות אינן אמינות בלשון המעטה"."בית המשפט טעה כשבחר להתעלם משקריה המובהקים בבית המשפט ומשורה ארוכה של אמירות של בתי המשפט לאורך השנים בנוגע לחוסר אמינותה".בכוונתנו לערער על החלטה שגויה זו של בית המשפט".עורך דינו של אולמרט, אייל רוזובסקי, אמר בראיון לגלי צה"ל לאחר הדיון: "אני לא חושב שהוא איש מושחת. לא חושב שאנחנו מכירים עוד מישהו שנאלץ להתמודד עם כזאת מערכה".התובע אורי קורב, אמר לאחר הכרעת הדין: "בחלוף שבע שנים ממתן העדות המוקדמות של מר טלנסקי בפרשת מעשטפות הכסף קבע היום בית המשפט פה אחד כי התנהלותו של אולמרט והתנהגתו מהווים הפרת אמונים ופגיעה באמון הציבור וכי התנהל באופן מושחת.על ההחלטה של אולמרט שלא להעיד, אמר קורב כי היא מדברת בעד עצמה. "השופטת פלדמן קבעה שדי היה בממצאים המקוריים כדי לבסס הרשעה של הפרת אמונים ופעל באופן מושחת".על העונש שתבקש התביעה, אמר התובע: "אם הנאשם יורשע בעבירות נוספות נבקש להחמיר בעונש של עבודות השירות, אותן קיבל בפרשת ההשקעות".

העדות הדרמטית של זקן כללה אמירות כגון: ״בעת המירוץ לעיריית ירושלים אמרתי לאולמרט שאעשה כל שאוכל כדי שייבחר במקום טדי קולק... ביקשתי לתת צ'ק אבל הוא לא הסכים לקבל צ'קים, רק מזומן... באירועים לגיוס כספים היו משאירים מעטפות על הכיסאות ותורמים היו משאירים תרומה למארח, ואני הייתי נותן לו את זה בבוקר שאחרי או שהייתי מביא את זה לירושלים לשולה זקן”. העדות הדרמטית, שתפסה כותרות בכל אמצעי התקשורת הובילה, בין היתר, להתפטרותו של אולמרט מראשות הממשלה, ולהגשת כתב אישום נגדו, שבמרכזו קופת המזומנים שישבה אצל מקורבו: עו״ד אורי מסר.ביולי 2012 זיכה בית המשפט המחוזי את אולמרט מההאשמות בפרשה הזו והפרקליטות הגישה ערעור לעליון. ההרכב שזיכה את אולמרט היה בראשותה של הנשיאה בדימוס, מוסיה ארד, כשלצדה ישבו סגן הנשיאה יעקב צבן והשופט משה סובל. השופטים קבעו אז כי מעשיו של אולמרט לא הביאו "לחציית הגבול שבין המישור האתי והמשמעתי למישור הפלילי", ולכן מצאו אותו זכאי בפרשה זו.תוך הבעת אי נחת מהתנהלותו של אולמרט בפרשה כתבו השופטים: ״גרסת הנאשם בכל פרשיות הכספים הללו, הינה גרסה כבושה, משתנה ומתפתחת״. על קופת הכספים שהייתה אצל מסר, כתבו השופטים: ״החזקת סכומי כסף גדולים במזומן בדולרים, ללא רישום, ללא דיווח, כאשר עצם החזקתם ידועה לשלושה אנשים בלבד, נאמנים זה לזה באופן מוחלט, וכאשר השימוש בכסף, שבסופו של דבר חלק ממנו נעלם באופן מסתורי, נעשה ללא כל תיעוד והוכחה, כל אלה ביחד מציגים תמונה של החזקת מזומנים רבים באופן סמוי״. שלושת האנשים שהיו מעורבים הינם: אהוד אולמרט, שולה זקן ועו״ד אורי מסר.