על שולחן הכנסת הונחה בשבוע שעבר הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון – מחיקת רישום פלילי לחיילים), על ידי חברת הכנסת ענת ברקו (הליכוד) ושורה של חברי כנסת חלקם בעלי עבר ביטחוני, ביניהם: ח"כ אייל בן ראובן (המחנה הציוני), ח"כ אבי דיכטר (הליכוד), ח"כ עמר בר לב (המחנה הציוני) ונוספים.לדברי המציעים, מטרת הצעת החוק היא להקל על השתלבותם של חיילים משוחררים בחיים האזרחיים. במסגרת ההצעה מציעים לאפשר לחיילים, אם שירתו שירות תקין בן 18 חודשים לפחות, לקבל המלצה מהצבא שתועבר במסגרת בקשתם לנשיא המדינה לקיצור תקופת ההתיישנות או המחיקה של עבירות שבצעו בטרם גויסו לצבא.נוהל כזה קיים כיום בפקודות הצבא, אולם, אין הדבר מוסדר בחקיקה ראשית. הצעת החוק מעגנת בחוק את הנעשה כיום בנושא הזה והופכת את ההסדר הקיים, מהסדר של רצון טוב, להסדר חקיקתי שניתן לשינוי רק על ידי הרשות המחוקקת. נוסף על כך, מטילה הצעת החוק חובה על הצבא להביא את דבר ההסדר לידיעת החיילים כבר ביום הגיוס. אין צורך לומר כי ידיעה על האפשרות למרק את עברם תעודד את המוטיבציה לשירות תקין של מי שמעדו בטרם התגייסו לצבא.לדברי עו"ד דנה נוף, סא"ל במילואים, העוסקת בדיני צבא, התיקון הוא חובה מוסרית, שכן, כיום, כאשר שני חברים בני 19, האחד חייל וחברו האזרח נתפסים מעשנים גראס יחדיו, הביטוי "לתפוס ראש" מקבל משמעות חדשה - החייל תופס את ראשו בייאוש בעוד שחברו האזרח מחייך כל הדרך לג'וינט הבא. כנגד האזרח, לפי הנחיות היועץ המשפט לממשלה, לא יוגש כתב אישום ואם יוגש, קרוב לוודאי שיסתיים ללא הרשעה. אך אצל החייל מדובר במלחמת הישרדות אמיתית. כתב אישום יוגש נגדו בבית דין צבאי ויגרור אחריו רישום פלילי. החייל אף עלול לעמוד בפני ועדת סמים שבסמכותה לשחררו מצה"ל מסיבות של "התנהגות רעה וחמורה" על רקע עישון סמים.עו"ד נוף הוסיפה כי כיום חייל שהורשע לא יוכל להיות: סוכן ביטוח, אדריכל, מתווך מקרקעין, קבלן, נהג אוטובוס או מונית, מורה לנהיגה, יועץ השקעות, כבאי, דירקטור בחברה ציבורית, חבר מועצה, עובד מדינה – ועוד. וזה לא הכל: גם החזקת רישיון להשטת סירה - הופך לחלום רחוק כמו הוצאת רישיון לאקדח. בנוסף גם קבלת היתר עבודה או אזרחות במדינה זרה תהפוך לבלית אפשרית כתוצאה מההרשעה. לפיכך וכמי שמכירה את הנפגעים מהחקיקה, מברכת עו"ד נוף על הצעת החוק והיא מאמינה כי ההצעה תעבור במהרה ותסדיר את הנושא.