ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל בראשות מוחמד ברכה, הכוללת נציגים מכל המפלגות הערביות ומוועד ראשי רשויות, החליטה אתמול להקים ועדה מקצועית לענייני לימודי האזרחות, שתפיץ חומרי לימוד מקבילים לאלו של משרד החינוך. זאת על רקע הוצאתו לאור של ספר האזרחות המתוקשר של משרד החינוך, שעמד במוקד מחלוקת ציבורית בחודש האחרון בשל תכניו. הוועדה תכלול ארבעה צוותים, שכל אחד מהם יתמקד בהיבט אחר של לימודי האזרחות בבתי הספר: צוות שיכתוב ביקורת על ספר האזרחות החדש העומד לצאת בימים אלו, צוות שיכתוב מחוון חדש לחינוך הערבי, מחוון שיהיה בו חפיפה למחוון הקיים אבל יהיה בו אלטרנטיביות למושג לאום, זהות קבוצתית, מה זה דמוקרטיה וכו'. צוות שלישי יכין מערכי שיעור חדשים לתיכונים על פי הפרקים החדשים והמחוון שאכתב, וצוות אחרון יכתוב כחמישה פרקים, בנושא דמוקרטיה, זכויות רוב ומיעוט, זהות, וההיסטוריה הפלסטינית ופרק נוסף על הערביים בישראל מנקודת המבט של הציבור הערבי."משרד החינוך הביא אותנו למצב הזה. הוא לא יתייחס ברצינות לאנשי מקצוע ערבים והוא הדיר את הסיפור של הנרטיב הפלסטיני", האשים פרופסור אסעד גאנם, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. "אנחנו נפיץ את החומרים באופן מודפס ואינטרנטי למורים שיוכלו להשתמש בחומר בשיעורי חינוך, אזרחות וגם בחינוך הלא פורמלי".לדבריו, כבר ב־2001 הוציא משרד החינוך "מושגון" ושמו "100 שנים לציונות". "כבר אז פנו המורים וביקשו שיכניסו גם את נקודת המבט הערבית, אבל הם לא הסכימו", אומר גאנם. בתגובה הוקם צוות מקצועי של אקדמאים ערבים, שישב והכין מושגון אלטרנטיבי של 100 מושגים של זהות ושייכות. "הכנו מושגון שכלל את סיפור רצח רבין, פועלו של בן־גוריון, הרצל וכמובן מושגים פלסטינים כמו האינתיפאדה, פועלו של ערפאת ועוד. מאז למעשה תלמידי המגזר לומדים מהמושגון הזה"."מקצוע האזרחות מושתת על תוכנית אחידה לכלל התלמידים בישראל והרציונל של זה, לבסס אזרחות משותפת. אזרחות משותפת לא בונים בלי שיתוף של החברה המהווה כרבע מהתלמידים בישראל", ציין שארף חסאן, מנהל מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח השותף לוועדה.אנשי החינוך טוענים כי דווקא בכתיבה והכנת הספר הקודם לאזרחות, היה שיתוף והתחשבות בצרכים של החברה הערבית והם אף היו שותפים בכתיבת הספר ובספר הנוכחי. במהלך חמש השנים האחרונות פנה המשרד לפרופסור גאנם שביקש מנציגי המשרד לשנות את הספר באופן מהותי שיתאים לחינוך הערבי אבל מעולם לא חזרו אלי", טוען הפרופסור."חשוב לנו מאוד שהתלמידים והמורים יכירו וילמדו בתכנים של ספר האזרחות והמחוון גם על המוסדות המייצגים של החברה הערבית פלסטינית בישראל כמו: ועדת המעקב העליונה לאזרחים הערבים בישראל, הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות וועדת המעקב לענייני החינוך הערבי", הוסיף עאטף מועדי, מנכ"ל הוועדה."אנחנו לא פוסלים את כל החומר שקיים בספר האזרחות החדש כגון, יחסי הגומלין בין רשויות המדינה, הרכב בית המשפט, אלה דברים הקבועים בחוק", מבהיר ברכה, שלדבריו, צוותי ההיגוי מתכוונים לסיים את העבודה על תוכנית הלימודים האלטרנטיבית עד הראשון בספטמבר. "המורים ישתמשו כבסיס בספר האזרחות מאחר ושאלון הבגרות מבוסס עליו אבל במקביל השתמשו בטקסט אלטרנטיבי שיכתבו האקדמיים שלנו", מסר יו"ר הוועדה.